Tule tööle!

Haridus- ja noorsootööosakonna juhtaja Ametijuhend Tähtaeg: 31. mai 2019
Eripedagoog Tähtaeg: 10. juuni 2019
Logopeed Tähtaeg: 10. juuni 2019
Sotsiaalpedagoog Tähtaeg: 10. juuni 2019
Psühholoog Tähtaeg: 10. juuni 2019
__________________________________________________________________________________

Kuressaare Gümnaasium võtab alates 2019/20.
õppeaastast konkursi korras tööle
VENE KEELE õpetaja (1,0 ametikohta,
                                                    tunnid põhikooli- ja gümnaasiumiastmes).
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata
hiljemalt 20. mail 2019 aadressile Nooruse 1, 93815 Kuressaare või
digitaalallkirjastatult e-postile kool@oesel.edu.ee.
Täiendav info: tel 505 6094 või toomas.takkis@oesel.edu.ee.

______________________________________________________________________________

 
Saaremaa Ühisgümnaasium võtab alates 21. augustist tööle:
* HEV-klassi õpetajaid (klassis õpilasi 2–12);
* inglise keele õpetaja;
* ajalooõpetaja väikeklassidele;
* õppealajuhataja õppetöö korralduse alal.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
saata viljar.aro@syg.edu.ee 20. maiks.
___________________________________________________________________________________
 Kuressaare Ristiku Lasteaed kuulutab välja konkursi:
- õpetaja ametikohale (põhikoht 1,0),
- asendusõpetaja ametikohale (2 asenduskohta – 1,0),
- muusikaõpetaja ametikohale (põhikoht – 0,375),
- koka ametikohale (põhikoht – 1,0).
Kandidaatidel palume saata CV hiljemalt 24.05.2019
e-postile monika.talistu@kuressaare.ee.
Täiendav info: tel 5332 8071.
___________________________________________________________________________________
Kuressaare Ida-Niidu lasteaed võtab konkursi korras tööle
LASTEAIAÕPETAJA (1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping), 
LIIKUMISÕPETAJA (0,75 ametikohta, tähtajatu tööleping).

Kandideerijal esitada avaldus, CV, motivatsioonikiri ja
haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt
26. maiks 2019 aadressile Õie 2, 93818 Kuressaare või
e-postile helin.vinter@kuressaare.ee.
Tööle asumise aeg: august 2019.
Täiendav info: tel 455 4419.