Saaremaa tund Raadio Kadi sagedused

Raadio Kadi eetris iga kuu teisel reedel kell 11.
 
Kuula saadet SIIT.

Statistika

Saaremaa vald
AUGUST
Elanike arv (seisuga 01.09.19): 
31 538
.
Registreeriti 26 lapse sünd.
Valda asus elama 128 inimest ja lahkus 119 inimest.

Rahvastiku muutumine 2019: jaanuar veebruar märtsaprill mai juuni juuliaugust
Rahvastiku muutumine 2018 
12 kuud

UUDISED JA TEATED

Vallavalitsuse 17.09.2019 istungi päevakord

16.09.2019

1. Külavanema kinnitamine (Veeriku küla; Meedla, Maleva, Vestla küla) 2. Külaraha kasutamise aruande kinnitamine (Mõnnuste küla) 3. Aruande kinnitamine (MTÜ Pöide Spordiselts; MTÜ Saare Maakonna Invaühing; MTÜ Kõinastu Külaselts) 4. Tegevustoetuse...  Читай дальше »

____________________________________________________________________________