Saaremaa tund Raadio Kadi sagedused

Raadio Kadi eetris iga kuu teisel reedel kell 11.
 
Kuula saadet SIIT.

Statistika

Saaremaa vald
MAI
Elanike arv (seisuga 01.06.19): 
31 490
.
Registreeriti 24 lapse sünd.
Valda asus elama 60 inimest ja lahkus 43 inimest.

Rahvastiku muutumine 2019: jaanuar veebruar märtsaprill 
Rahvastiku muutumine 2018 
12 kuud

UUDISED JA TEATED

Vilsandi saab tuletõrje veemahutid

16.07.2019

Saaremaa Vallavalitsuse poolt käesoleva aasta kevadel algatatud projekt „Tuletõrje veevõtukoha rajamine Vilsandile" on saanud Riigi Tugiteenuste Keskuse heakskiidu. Projekti raames paigaldatakse Vilsandile neli veemahutit, mis ladustavad kokku 8...  Читай дальше »

____________________________________________________________________________