Saaremaa laste ja perede tugikeskuse juhatajaks valiti kolme kandidaadi seast logopeed, OÜ Logopeedilise Teraapia Keskus Kõnekoda asutaja ja juhatuse liige Aaro Nursi, kes töötab 2013. aasta...

Saaremaa laste ja perede tugikeskuse juhatajaks valiti Aaro Nursi

Saaremaa laste ja perede tugikeskuse juhatajaks valiti kolme kandidaadi seast logopeed, OÜ Logopeedilise Teraapia Keskus Kõnekoda asutaja ja juhatuse liige Aaro Nursi, kes töötab 2013. aasta...

15. veebruaril tähistatakse Kuressaare raekojas Pallase koolkonda kuuluva kunstniku Eerik Haameri (17.02.1908 - 04.11.1994) 111. sünniaastapäeva, mille raames antakse teistkordselt üle kunstniku...

Eerik Haameri kunstiauhinna saab kunstnik Karel Koplimets

15. veebruaril tähistatakse Kuressaare raekojas Pallase koolkonda kuuluva kunstniku Eerik Haameri (17.02.1908 - 04.11.1994) 111. sünniaastapäeva, mille raames antakse teistkordselt üle kunstniku...

  Kihelkonna rahvamaja juhatajaks valiti kuue kandidaadi seast Erika Lucia Huda, kes on aastaid töötanud meeskonna juhina ettevõttes Norwegian Air Shuttle ASA.    ...

Kihelkonna rahvamaja juhatajaks valiti Erika Lucia Huda

  Kihelkonna rahvamaja juhatajaks valiti kuue kandidaadi seast Erika Lucia Huda, kes on aastaid töötanud meeskonna juhina ettevõttes Norwegian Air Shuttle ASA.    ...

Vallavalitsus teavitab, et SEB Heategevusfond annab 2019. aastal välja õppestipendiume summas 50 000 eurot. Õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes...

Heategevusfond kutsub kandideerima õppestipendiumitele

Vallavalitsus teavitab, et SEB Heategevusfond annab 2019. aastal välja õppestipendiume summas 50 000 eurot. Õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes...

1. Eluruumi tagamine  2. Saaremaa Vallavalitsuse 15.01.2019 korralduse nr 32 „Eluruumi tagamine" kehtetuks tunnistamine 3. Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni...

Vallavalitsuse 22.01.2019 istungi päevakord

1. Eluruumi tagamine  2. Saaremaa Vallavalitsuse 15.01.2019 korralduse nr 32 „Eluruumi tagamine" kehtetuks tunnistamine 3. Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni...

21. jaanuaril avatakse omafinantseeringu taotlusvoor LEADER meetme 2 projektidele Saaremaa Vallavalitsus kuulutas välja 2019. aasta LEADER programmi meetme 2...

Avatud on omafinantseeringu taotlusvoor LEADER meetme 2 projektidele

21. jaanuaril avatakse omafinantseeringu taotlusvoor LEADER meetme 2 projektidele Saaremaa Vallavalitsus kuulutas välja 2019. aasta LEADER programmi meetme 2...

Vallavalitsus annab teada, et on välja kuulutanud avaliku konkursi kultuuri- ja spordiosakonna juhataja  leidmiseks. Kultuuri- ja spordiosakonna juhataja põhiülesanneteks on...

Avalik konkurss kultuuri- ja spordiosakonna juhataja ametikohale

Vallavalitsus annab teada, et on välja kuulutanud avaliku konkursi kultuuri- ja spordiosakonna juhataja  leidmiseks. Kultuuri- ja spordiosakonna juhataja põhiülesanneteks on...

Saaremaa Vallavalitsus saatis majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile ja riigihalduse minister Janek Mäggile taotluse Vabariigi Valitsuse reservist 25 000 euro suuruse eraldise saamiseks,...

Vallavalitsus taotleb Vabariigi Valitsuselt 25 000 eurot Vilsandiga ühenduse taastamiseks

Saaremaa Vallavalitsus saatis majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile ja riigihalduse minister Janek Mäggile taotluse Vabariigi Valitsuse reservist 25 000 euro suuruse eraldise saamiseks,...

Jaanuari teises pooles viib Eesti Uuringukeskus Saaremaa Vallavalitsuse tellimusel läbi uuringu, mille eesmärk on selgitada välja Saare maakonna ettevõtjate rahulolu ettevõtluskeskkonda...

Ettevõtjaid oodatakse osalema rahulolu-uuringus

Jaanuari teises pooles viib Eesti Uuringukeskus Saaremaa Vallavalitsuse tellimusel läbi uuringu, mille eesmärk on selgitada välja Saare maakonna ettevõtjate rahulolu ettevõtluskeskkonda...

Saaremaa Vallavalitsus on välja kuulutanud avaliku konkursi „Turvalise elukeskkonna tagaja 2018". Kandidaate konkursile võivad esitada nii füüsilised kui juriidilised isikud. Kandidaadi...

Oodatakse kandidaate konkursile "Turvalise elukeskkonna tagaja 2018"

Saaremaa Vallavalitsus on välja kuulutanud avaliku konkursi „Turvalise elukeskkonna tagaja 2018". Kandidaate konkursile võivad esitada nii füüsilised kui juriidilised isikud. Kandidaadi...

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitus- ja planeeringuosakonna üldplaneeringuspetsialist leidmiseks tähtajaliselt, ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks.   ...

Avalik konkurss üldplaneeringuspetsialisti teenistuskohale

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitus- ja planeeringuosakonna üldplaneeringuspetsialist leidmiseks tähtajaliselt, ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks.   ...

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja 2019. aasta LEADER programmi meetme 2 „Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine" projektivoorust rahastavatele projektidele...

21. jaanuaril avatakse omafinantseeringu taotlusvoor LEADER meetme 2 projektidele

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja 2019. aasta LEADER programmi meetme 2 „Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine" projektivoorust rahastavatele projektidele...

Saaremaa Vallavalitsuse 08.01.2019 korraldusega nr 27 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Garnisoni tn 18 ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse...

Riigigümnaasiumi detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Saaremaa Vallavalitsuse 08.01.2019 korraldusega nr 27 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Garnisoni tn 18 ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse...

Saaremaa Vallavalitsuse meediaspetsialistiks valiti kolme kandidaadi hulgast Risto Kaljuste, kes on viimasel aastal töötanud Euroopa Parlamendis, olles praktikant nii tõlkedirektoraadis...

Valla meediaspetsialistiks valiti Risto Kaljuste

Saaremaa Vallavalitsuse meediaspetsialistiks valiti kolme kandidaadi hulgast Risto Kaljuste, kes on viimasel aastal töötanud Euroopa Parlamendis, olles praktikant nii tõlkedirektoraadis...

1. Hoolduse seadmine 2. Hoolduse lõpetamine 3. Eluruumi tagamine  4. Vaideotsus vaide tagastamise kohta 5. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare...

Vallavalitsuse 15.01.2019 istungi päevakord

1. Hoolduse seadmine 2. Hoolduse lõpetamine 3. Eluruumi tagamine  4. Vaideotsus vaide tagastamise kohta 5. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare...

Reedel, 11. jaanuaril oli Kadi Raadios eetris järjekordne saade "Saaremaa tund" (Keskpäev), kus vesteldi järgmistel teemadel: - valimisjaoskondade arvu vähenemine; - m uutunud...

11. jaanuari raadiosaade "Saaremaa tund"

Reedel, 11. jaanuaril oli Kadi Raadios eetris järjekordne saade "Saaremaa tund" (Keskpäev), kus vesteldi järgmistel teemadel: - valimisjaoskondade arvu vähenemine; - m uutunud...

Vallavalitsus annab teada, et Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas asuvate riigimaade müümiseks.  Müügis on  Ariste küla Matsipõllu (3,5...

Kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks

Vallavalitsus annab teada, et Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas asuvate riigimaade müümiseks.  Müügis on  Ariste küla Matsipõllu (3,5...

Saaremaa Vallavalitsus maakonna ülesannete täitjana ootab ettepanekuid maakonna teenetemärkidele ja vapimärkidele ning Saaremaa aasta inimese ja aasta teo tiitlile.   Saare...

Oodatakse teenetemärkide, vapimärkide, aasta inimese ja aasta teo kandidaatide ülesseadmist

Saaremaa Vallavalitsus maakonna ülesannete täitjana ootab ettepanekuid maakonna teenetemärkidele ja vapimärkidele ning Saaremaa aasta inimese ja aasta teo tiitlile.   Saare...

Kuressaare linnas ja selle lähiümbruses oli täna alates kella 9.50-st õhuliini rikke tõttu elektrikatkestus. Elektrilevi esialgse info kohaselt prognoositi elektrikatkestuse pikkuseks kaks...

Vallavanem kutsus elektrikatkestuse tõttu kokku kriisikomisjoni

Kuressaare linnas ja selle lähiümbruses oli täna alates kella 9.50-st õhuliini rikke tõttu elektrikatkestus. Elektrilevi esialgse info kohaselt prognoositi elektrikatkestuse pikkuseks kaks...

1. Saaremaa Vallavalitsuse 11. detsembri 2018. a korralduse nr 1552 "Eluruumi tagamine" punkti 2 muutmine 2. Eluruumi tagamine 3. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse...

Vallavalitsuse 08.01.2019 istungi päevakord

1. Saaremaa Vallavalitsuse 11. detsembri 2018. a korralduse nr 1552 "Eluruumi tagamine" punkti 2 muutmine 2. Eluruumi tagamine 3. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse...