« Назад

Kuidas valida aleviku- või külavanemat?

Kui alevik või küla soovib endale valida vanemat, tuleb esmalt koostada nimekiri vanema valimisel hääleõiguslikest aleviku või küla elanikest. Hääleõiguslikeks elanikeks loetakse vähemalt 16-aastased isikud, kes elavad rahvastikuregistri andmete kohaselt asula või kandi territooriumil või on aleviku või küla territooriumil ehitisregistris elamu sihtotstarbega hoone omanikud.

Rahvastikuregistri järgse elanike nimekirja saamiseks tuleb pöörduda piirkonna, kus küla asub, teenuskeskusesse (kontaktid on leitavad SIIN). Teenuskeskusele tuleks edastada küla või aleviku nimi ning üldkoosoleku planeeritav kuupäev. Teenuskeskus edastab vanema valimise koosoleku kokkukutsujatele vastava elanike nimekirja.

Aleviku või küla territooriumil ehitisregistris elamu sihtotstarbega hoone omanike leidmiseks tuleb vastav infopäring teha nii ehitisregistris kui kinnistusregistris, vajadusel ka äriregistris. Kui nimekirja koostamisel on vaja abi, võib pöörduda piirkonna teenuskeskuse poole.

Täpsem info: www.saaremaavald.ee/aleviku-voi-kulavanem.