Vaimset tervist toetavad teenused

Koostöös Sotsiaalministeeriumiga pakub Saaremaa vald kohalikul tasandil vaimse tervise teenuseid, et seeläbi toetada Saaremaa elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist. Selleks on vald sõlminud lepingud teenuseosutajatega. Tasuta teenuse saamiseks tuleb kliendil ühendust võtta vastava teenuseosutajatega otse. Teenuse osutamise periood on 1.08 – 31.12.2022.

Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimiv teadmiste- ja kogemuste vahetus ning nõustamine, mille käigus pakutakse emotsionaalset, sotsiaalset ja praktilist tuge. Kogemusnõustaja kuulab, on olemas ja toetab klienti läbi oma kogemuste, tunnetusliku tasandi.

Eneseteadvus OÜ
Kairit Lindmäe
tel 5451 2202
eneseteadvus@gmail.com

Pere- ja paariteraapia

Peresuhete toetamine lapse käitumisprobleemide ilmnemisel ja arengukriiside puhul. Peresuhete toetamine vanemluse ja paarisuhte probleemide korral. Peresuhete toetamine põlvkondade üleselt. Täiskasvanud laste ja nende vanemate suhtekriiside nõustamine ja peresidemete taastamine.

Head Suhted OÜ
Monika Sarapuu
tel 514 5498
sarapuumonika@gmail.com

Paari- ja pereteraapia ning perenõustamine

Teenuse eesmärk on toetada perekonda läbi nõustamise ja juhendamise, lähtudes pereteraapia põhimõtetest, milleks on töö terve perekonnaga. Läbi süsteemse töö tugevdada peresuhteid igapäevases elus ning kriisides (ka vanemate nõustamine lahutuse korral).

OÜ Elunuhe
Liina Kohu
tel 520 6846
kohuliina@gmail.com

Nõustamine, kriisisekkumine, kriisi- ja leinanõustamine

Nõustaja poole saab pöörduda igasuguste erinevate elus ettetulevate murede ja probleemidega. Nõustamise eesmärk on parandada inimeste heaolu, leevendada pingeid, aidata kohaneda elus toimuvate muutustega, lahendada kriise ja konflikte inimeste ja gruppide vahel ning toetada inimest endale püstitatud eesmärkide saavutamisel.

Psühhosotsiaalne kriisisekkumine tähendab ajakriitilist psühhosotsiaalset tuge kas ühele inimesele või juhtunuga seotud inimeste rühmale pärast traumeerivat olukorda, milles osalejad või pealtnägijad kogesid sündmuse ajal intensiivseid emotsionaalseid reaktsioone nagu äärmuslik hirm, õudus ja abitus.

Kriisinõustamine on suunatud inimeste abistamiseks, kes on hiljuti läbi elanud traumeeriva sündmuse, mille tulemusel on inimene tundnud ennast ohustatuna ja tundnud, et tema võimuses pole olukorda mõjutada ja ta ei oma selle üle kontrolli.

Leinanõustamine on suunatud inimeste abistamiseks, kes on hiljuti läbi elanud lähedase kaotuse, mille tulemusel inimene tunneb ennast kas süüdlasena, jõuetuna, lootusetuna elus edasi minna.

FIE Urmas Lehtsalu
Urmas Lehtsalu
tel 507 7716
urmas.lehtsalu@tt.ee

Kontakt ja lisainfo

Sotsiaalosakond
Tallinna 10, Kuressaare

Sotsiaaltöö peaspetsialist
Karoliina Roomets
tel 526 5520
karoliina.roomets@saaremaavald.ee