Vald müüb, rendib

Pihlaka kinnistu, Puka külas, Pöide piirkonnas 

Saaremaa Vallavalitsus müüb üldkasutatava andmeside võrgu vahendusel Osta.ee portaalis Pöide piirkonnas Puka külas Pihlaka kinnistu (kinnistu registriosa number 3944234, katastritunnus 63401:001, pindala 4369 m², maa sihtotstarve elamumaa), millel asub kahekordne puidust korterelamu (ehitisregistri kood 106021414, ehitisealune pind 251 m² (suletud netopind 473,5 m², nelja kahetoalise elamispinna ja kahe ühetoalise elamispinnaga)

Enampakkumine algab 05.10.2020 ja lõpeb 06.11.2020. Enampakkumise alghind on 8400 eurot, tagatisraha 840 eurot. Lisainfo (tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 4525107, 5208011). Saaremaa Vallavalitsuse korraldus 15.09.2020 nr 2-3/1611

Kuivastu mnt. 26a, Orissaare alevik

Saaremaa Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Orissaare alevikus Kuivastu mnt 26a kinnistul (reg nr 4027734, katatsritunnus 55001:008:0365, pindala 437 m², sihtotstarve ärimaa) asuva bussipaviljoni (ehitisregistri kood 120554988, ehitisalune pind 256 m², kasutusel 1993 aastast ootesaalist osa (kogu ootesaali pindala 24,7 m², rendile antav pind kuni ca 12 m²) rendile andmiseks. Osavõtutasu 10 eurot, tagatisraha 20 eurot, rendi algsuurus 5 eurot/m² kuus. Kirjaliku pakkumised esitada hiljemalt 05. oktoober 2020 kell 12.00 Saaremaa Vallavalitsuse Marientali tee 27. Lisainfo tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 4525107, 5208011. Saaremaa Vallavalitsuse korraldus 15.092020 nr 2-3/1629

Liivamäe tee 6-2, Läätsa küla

Saaremaa Vallavalitsus müüb osta.ee oksjonikeskkonnas Läätsa külas 1960. aastal ehitatud Liivamäe tee 6 kahekorruselises kivihoones esimesel korrusel asuva 62,20 m² suuruse kapitaalremonti vajava kolmetoalise korteri 2, (kinnistu reg nr 1845034, katastritunnus 72101:002:0497, krundi pindala 5296 m²). Enampakkumine kestab 30.07.2020 kuni 31.08.2020 kell 12.00. Enampakkumise alghind on 2000 eurot, tagatisraha 200 eurot, pakkumise samm 50 eurot. Lisainfo: vallavara peaspetsialist Tiit Põld (tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 520 8011); Saaremaa Vallavalitsuse korraldus 07.07.2020 nr 2-3/1257.

Võidu 2-2, Orissaare alevik

Saaremaa Vallavalitsus müüb osta.ee oksjonikeskkonnas Orissaare alevikus 1957. aastal ehitatud Võidu tn 2 kahekorruselises puitelamus esimesel korrusel asuva 31,7 m² suuruse kapitaalremonti vajava kahetoalise korteri 2 (kinnistu reg nr 4079134, katastritunnus 55001:008:0368, krundi pindala 1360 m²). Enampakkumine kestab 30.07.2020 kuni 31.08.2020 kell 12.00. Enampakkumise alghind on 1500 eurot, tagatisraha 150 eurot, pakkumise samm 50 eurot. Lisainfo: vallavara peaspetsialist Tiit Põld (tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 520 8011); Saaremaa Vallavalitsuse korraldus 07.07.2020 nr 2-3/1258.

Koolimaja kinnistu, Lümanda

Saaremaa Vallavalitsus annab kirjaliku enampakkumise teel rendile ilu- ja juuksuriteenuste osutajale Lümanda küla Koolimaja kinnistul, kooli majandushoones 30 m² ruumi seitsmeks aastaks ruutmeetri rendi alghinnaga 2 eur/m². Kirjalikud pakkumised esitada hiljemalt 07.09.2020 kell 12.00 märgusõnaga „Lümanda rent" kinnises ümbrikus Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Marientali tee 27, Kuressaare linn, Saaremaa vald 93820 või e-posti teel vald@saaremaavald.ee. Pakkumiste avamine toimub 7. septembril 2020 kell 13.00 aadressil Marientali tee 27, Kuressaare. Lisainfo: Lümanda teenuskeskuse juhataja Jaanika Tiitson (jaanika.tiitson@saaremaavald.ee,  tel 452 5141) ning vallavara peaspetsialist Tiit Põld (tiit.pold@saaremaavald.ee,  tel 520 8011); Saaremaa Vallavalitsuse korraldus 25.08.2020 nr 1529.

Rahvamaja Nasva Klubi kohviku rentimine

SA Lääne-Saare Kultuurivara kuulutab välja enampakkumise Nasva klubi kohviku (Sõrve mnt 53, Nasva alevik) ruumidesse rentniku leidmiseks. Rendile antavate ruumide (saal, köök, abiruumid) suurus on 132,54 m²; lisaks antakse kasutada ühiskasutatavad ruumid (fuajee, garedroob, WC-d) ning suveterrass. Ruumid antakse rendile ilma köögitehnikata. Enampakkumisel näidata 1 m² hind + km ühes kalendrikuus. Rendilepingu algus alates 2020. aasta septembrikuust. Kirjalikud pakkumised tuleb esitada hiljemalt 11.09.2020 märgusõnaga "Nasva klubi kohviku rentnik" digitaalselt e-posti teel nasva.klubi@saare.ee või kinnises ümbrikus aadressil Marientali 27, Kuressaare, Saaremaa vald.

Pakkumises peavad sisalduma:

  1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  2. nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  3. sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  4. pakkumise esitaja allkiri.

Hindamisele kuuluvad pakkumised, mis vastavad nõuetele, enampakkumise võidab isik, kelle poolt pakutav ühe kuu rendi tasu on kõige suurem. SA jätab endale õiguse mistahes põhjusel enampakkumise tulemused tühistada.

Vaata ka: rendilepingu tingimused ning ruumide plaan; renditavate ruumidega saab tutvuda leppides kokku aja SA Lääne-Saare Kultuurivara juhatajaga telefonil 5918 5799.

Pargi 2, Kihelkonna alevik

Saaremaa Vallavalitsus müüb osta.ee oksjonikeskkonnas Kihelkonna alevikus Pargi tn 2 kinnistu (kinnistu registriosa number 638934, katastritunnus 30101:003:0331, pindala 5183 m², maa sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa). Enne müüki toimub kinnistu jagamine: moodustatakse tee (katastriüksus 71491:001:1607, pindala 793 m², sihtotatarve transpordimaa), mis jääb Saaremaa vallale; ning müüdav katastriüksus 71401:001:1608 Pargi tn 2 (pindala 4374 m²), millele jäävad endine vallamaja (ehitisregistri kood 120782761, ehitise alune pind 532,2 m²) ja garaaž (ehitisregistri kood 120546330, ehitise alune pind 215,3 m²). Kahel garaažiboksil on tähtajatud rendilepingud, mida on võimalik lõpetada 30-päevase etteteatamisega. Enampakkumine algab 14.08.2020 ja lõpeb 14.09.2020 kell 12.00Enampakkumise alghind on 38 000 eurot, tagatisraha 3800 eurot, pakkumise samm 100 eurot. Lisainfo: vallavara peaspetsialist Tiit Põld (tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 520 8011); Saaremaa Vallavalitsuse korraldus 21.07.2020 nr 2-3/1323.

Kooli kinnistu, Pamma küla

Saaremaa Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Pamma külas 1930. aastail hoonestatud Kooli kinnistu (reg nr 3426234, katastriüksus 40301:005:0615, maa pindala 21037 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa). Kinnistul asub ehitusaastale vastavas seisukorras kahekordne puithoone (EHR reg kood 106026394), millel on käesoleva sajandi algul paigaldatud uus plekkkatus. Ehituse alune pind 206 m², kuuri ehituse alune pind 40 m² ja kõrvalhoone ehituse alune pind 107 m². Kinnistuni viib mustkattega Laadjala- Karja riigitee , mille kaugus Upa-Leisi teest on ca 6 km. Enampakkumise alghind on 15 000 eurot. Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 15.09.2020 kell 11.00 kinnises ümbrikus Lossi 1, Kuressaare linn või e-posti teel vald@saaremaavald.eeLisainfo: vallavara peaspetsialist Tiit Põld (tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 520 8011); Saaremaa Vallavalitsuse korraldus 30.06.2020 nr 2-3/1208.