Välireklaami kooskõlastamine

Välireklaami paigaldamiseks tuleb esitada:
vormikohane taotlus.pdf; doc
välireklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
maapinnale paigaldatava reklaamikandja puhul asendiplaan koos paigaldatava objekti asukoha tähistamisega;
reklaami ja/või reklaamikandja projekt ja fotomontaaž perspektiivvaates;
hoonele paigaldatava välireklaami puhul hoone välisseinte joonis või fotomontaaž koos välireklaami paigalduskoha ära näitamisega;
omaniku või valdaja kirjalik nõusolek; kaasomandisse kuuluvale ehitisele reklaami paigaldamiseks teiste kaasomanike nõusolek.
 
Täidetud avaldus ja nõutud dokumendid saata:
Ehitus- ja planeeringuosakonda (Tallinna 10, Kuressaare 93819)
 
VAATA VEEL
Sätestab reklaami mõiste ja kehtestab reklaami üldnõuded, piirangud ja eritingimused.
Reguleerib reklaami paigaldamist kinnismälestistele ja muinsuskaitsealale.
Seadusest tulenevalt ei tohi ilma vallavalitsuse loata kinnismälestisele ja muinsuskaitsealale reklaami paigaldada.
Alkoholi välireklaami keelupiirkond: x-gis kaardirakendus
Tegevuskoha tähistuse paigaldamiseks ehitisel, kus tegevuskoht asub, või selle sissepääsu juures on vajalik kooskõlastus. Tegevuskoha tähistus ei ole maksustatud.