Raiekomisjon

Kuressaare linna territooriumi haldav raiekomisjon
Alus: Saaremaa  Vallavalitsuse 09.01.18 korraldus nr 9 
Komisjoni koosolekute protokollid: dokumendiregister.

Sotsiaalkomisjon

Komisjon on moodustatud sotsiaalhoolekandelise abi paremaks korraldamiseks, abi andmise üle otsustamiseks ning asjakohaste tõendite või andmete kogumiseks Saaremaa vallas.
Alus: Saaremaa Vallavalitsuse 03.01.18 korraldus nr 5 
Komisjoni koosolekute protokollid: dokumendiregister.

Kohanimekomisjon

Alus: Saaremaa Vallavalitsuse 30.01.18 korraldus nr 72.
Komisjoni koosolekute protokollid: dokumendiregister.