Veemajandus

Reovee käitlus

Puurkaevud

Kalastuskaartide väljastamine Abruka ja Vilsandi saare püsielanikele:
Vee- ja looduskaitsespetsialist Kairi Niit
tel 452 5079, kairi.niit@saaremaavald.ee

Suplusvee kvaliteet

Eesti meretaseme infosüsteem

Kontakt

Keskkonnaosakond
Tallinna 10, Kuressaare 93819 

Vee ja looduskaitse peaspetsialist
Kairi Niit, tel 452 5079
kairi.niit@saaremaavald.ee