Saaremaa valla arengukava

Arengukava sõnastab Saaremaa valla üldvisiooni ja strateegilised eesmärgid kuues tegevusvaldkonnas.  Eelarvestrateegia annab üldised suunad ja raamistiku finantsjuhtimisele ning määratleb valla eelarvelised võimalused ja kohustused lähemaks neljaks aastaks. Olulise osana hõlmab eelarvestrateegia ka lähiaastatel planeeritavaid investeeringuid. 

Arengukava ülevaatamine ja muutmine 2019

Arengukava muudatusettepanekud koos vallavalitsuse seisukohaga

Saaremaa valla arengukava aastateks 2019-2030 muutmise eelnõu 
Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2020–2023 eelnõu

Saaremaa valla arengukava 2019–2030 ülevaatamiseks ning muutmiseks moodustatud juhtgrupp ja teemagrupid .

Muutmise eelnõude heakskiitmine
 

Saaremaa valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia 2019-2022