Salme teenuskeskus

Sõrve mnt 3, 93201 Salme, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Kaidi Ottis 452 5160
5328 4642
kaidi.ottis@saaremaavald.ee
Infospetsialist Rita Mägi 452 5161
rita.magi@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Kaia Kuul 452 5162
5915 1803
kaia.kuul@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

Tähelepanu! Eriolukorras on Saaremaa Vallavalitsuse, sh teenuskeskuste hooned ajutiselt SULETUD. Teenistujate poole palutakse pöörduda kas telefoni või e-posti teel. Üldinfo: tel 452 5000.
Korstnapühkija Madis Mäe Salme piirkonnas 22.- 24. aprill 2020. Registreerimine tel 452 5161, 5390 1048.

Info kodulehele

Ühendust võtta teenuskeskuse infospetsialistiga.

Salme Perearsti Keskus
Sõrve mnt 5, Salme
Tiina Tarkin, tel 457 1633
E 14:00-18:00;
K 8:00-12:00; R 8:00-12:00
T ja N (Kuressaares) 8:00-12:00
Kristina Prants
T 8:00-13:00 ja N 11:00-16:00

Postiteenus
Salme raamatukogus
Avatud E-K 9:00-16:0, N 9:00-17:00
R 9:00-15:00,
Lõuna 12.00-13.00, tel 457 1634

Salme raamatukogu
Avatud E-K 9:00-17:00, N 9:00-18:00
R 9:00-16:00, tel 457 1634

Massinõmme kalmistu 
järelvaataja Tiit Sepp, tel 5396 4444

Saaremaa Haldus
Kihelkonna, Kärla, Lümanda, Salme ja Torgu haldusjuht: Ilmar Antonov
tel 504 8513  ilmar.antonov@saare.ee