Salme teenuskeskus

Sõrve mnt 3, 93201 Salme
Saaremaa vald

Teenuskeskuse juhataja: Kalmer Poopuukalmer.poopuu@saaremaavald.ee,
tel 5116 418,  45 25 160

Sotsiaaltööspetsialist: Kaia Kuulkaia.kuul@saaremaavald.ee
tel 45 20 357,  59 151 803 

Infospetsialist: Rita Mägi, rita.magi@saaremaavald.ee,
tel 45 20 350

Uudised ja teated

 
Projektitoetuste taotlemine Kihelkonna, Laimjala, Salme, Torgu ja Valjala piirkondades 
Projektitoetuse taotlemine toimub üldjuhul endiste vallavolikogude vastavate määruste alusel.

Kihelkonna, Laimjala, Salme, Torgu ja Valjala piirkondade puhul reguleeriv määrus puudub ning projektidele saab toetust taotleda vabas vormis avalduse alusel. Avaldused esitatakse e-postile vald@saaremaavald.ee. Vallavalitsus lahendab laekunud avaldused juhtumipõhiselt.
___________________________________________________________________

 

 


 

Salme

18.04.18

Salme vald oli vald Saare maakonnas Saaremaa edelaosas ja hõlmas Sõrve poolsaare kaela. Vald liitus 2017. aastal Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus naabervaldadega ühtseks Saaremaa vallaks. Salme viimane vallavanem oli Kalmer Poopuu.

Salme valla koduleht (üleval kuni 31.12.2018)