Salme teenuskeskus

Sõrve mnt 3, Salme 93201, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhi KT,
Sotsiaaltööspetsialist
 
Kaia Kuul 452 5162
5915 1803
kaia.kuul@saaremaavald.ee
Infospetsialist Rita Mägi 452 5161
rita.magi@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

 

Toomalõuka küla üldkoosolek toimud 10. novembril kell 13.00 Sassi talus. Päevakorras külavanema valimine ja MTÜ moodustamine.

Salme rahvamajas: 

Oktoobrist alustavad rahvamajas taas tööd kõik ringid. Uusi huvilisi oodatakse igasse seltskonda!
Rohkem infot: www.facebook.com/salmerahvamaja.

27. oktoobril kell 16 teatriõhtu: E. Ruus "Klassikokkutulek" (Salme seeniortrupp) ja N. Sepp "Ühe öö saladused". Lavastaja: Valve Reede. Pilet 5€ kohapeal.
31. oktoobril kell 11 lastele MIKS-TEATER etendusega „Kulplased", pilet 2€
10. novembril kl 11–15 KOGU PERE KIRBUKAS. Anname kasutatud asjadele uue elu! LEIUNURK tasuta kraamile! Avatud kohvik KIRP! Tulu läheb koostöös sotsiaaltöötajaga heategevaks otstarbeks! Täpsem info tel 511 2757 ja 5845 3193.

_____________________________________________________________________________

Eterniidi- ja asbestijäätmete täiendav vastuvõtt Salme piirkonnas

Arvestades vallaelanike suurt huvi eterniidijäätmete üle andmise vastu, on vallavalitsus otsustanud suurendada tasuta vastu võetava eterniidi mahtu 70 tonni võrra.
Eterniiti saavad ära anda Kaarma, Salme ja Torgu piirkondade elanikud Sikassaare Vanametall OÜ territooriumil (Sikassaares) EELREGISTREERIMISEL tel 452 5086. Registreerimine kestab etteantud mahu täitumiseni. 
Vastu võetava eterniidi maksimumkogus majapidamise kohta on 1 tonn. Teiste piirkondade elanikud eterniiti tasuta üle anda ei saa.