Osavallakogu

Salme osavallakogu koosseis:
Andrus Raun- esimees - andrus.raun@gmail.com
Meelis Juhandi - aseesimees - meelisjuhandi@gmail.com
Kalmer Poopuu - liige - kalmer.poopuu@gmail.com
Marju Lepik - liige - marjulepik@hot.ee
Rein Seema - liige - tulimaaoy@gmail.com
Oliver Parrest - Liige - oliver.parrest@gmail.com
Bret Paas - liige - bretpaas@gmail.com
Jaanika Jõgi - liige - jaanikaj4@gmail.com

 

Salme osavallakogu koosolek toimub neljapäeval, 15. aprillil 2019 kell 15.00 Salme teenuskeskuses.
Päevakord:
1. Külavanemate valimise statuut ja külaliikumiste rahastamise võimalused.
2. Arvamuste andmine vallavolikogu õigusaktide eelnõudele:
2.1. Saaremaa Vallavolikogu 23. märtsi 2018 määruse nr 13" Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine;
2.2. Jäätmekäitluskohtade määramine;
2.3. Saaremaa valla heakorra eeskiri.
3. Üüdibe külas Tuuliku-Sepa detailplaneeringu algatamine.
4. Jooksvad küsimused ja info.

 

Osavallakogude koosolekute protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistris: Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid.

Salme osavalla põhimäärus Riigi Teatajas: 
www.riigiteataja.ee/akt/417112017025