Turism

Turism 

 

Puhkemajanduse arendamiseks on osavallas soodsad tingimused eelkõige tänu väga pika merepiiri olemasolule. 
Salme osavallas on eeldusi nii tavaturistide ligitõmbamiseks kui ka maakonnaplaneeringus prioriteetide seas nimetatud alternatiivseteks puhkeviisideks nagu loodusturism (nt linnuvaatlus), jaht, kalastus, ökoturism, lühiajaline puhkus (resident-turism). Atesteeritud majutuskohti on praegu vallas kaks (1 turismitalu, 1 kodumajutuse pakkuja), kuid on mitmeid potentsiaalseid uusi majutuse pakkujaid. Muid turistile vajalikke või atraktiivseid teenuseid pakutakse seni väga vähe.

Tavaturist satub Salme osavalda sagedamini seoses kogu Sõrve poolsaart hõlmava reisiga ega jäta külastamata kolme maakondliku tähtsusega vaatamisväärsust: Kaugatoma panka, Lõpe-Kaimri tankitõrjeliini ja Tehumardi lahinguvälja, militaarrajatisena võib huvi pakkuda endine NL raketibaas Tehumardil, mis praegu on Eesti Kaitseliidu valduses. Lõpe-Kaimri tankitõrjeliin on omapärane, kergelt leitav ja hästi vaadeldav objekt. Kuna ta ei kuulu enam muinsuskaitse alla, tuleks kaaluda, milliste muude vahenditega saaks tagada objekti korrasoleku ja säilimise. Praegugi vajaks likvideerimist võsa tankitõrjepüramiidide vahel ja lähimas ümbruses.

Loodusturistide meeliskohad võiksid olla/on rahvusvahelise tähtsusega linnualad (Lõu laht EE016, Kura kurk EE049, Riksu rannik EE015) kevadisel ja sügisesel lindude rändeperioodil, mil Sõrve poolsaare ranniku läbivad siin peatudes-toitudes miljonid rändlinnud.

Hea potentsiaal on nii jahinduseks kui kalastuseks. Ulukeid kui olemasolevat turismiressurssi ei osata praegu veel kasutada, kuigi jahiturismi näol on tegemist hästi tulutoova ja paljudele inimestele sissetulekut võimaldava turismiharuga. Uue tegevusharuna vallas ja kogu Saaremaal tuleks märkida AS Saaremaa Ökoküla kavatsust hakata arendama resident-turismi Lahetagusele rajatava nn ökoküla baasil.

Puhkemajanduse seisukohalt on oluline osavalla lähedus Kuressaarele, kust tulnute jaoks on tuntuim ja populaarseim lühiajalise puhkuse veetmise paik Järve rand. Kuna samas asub Järve maastikukaitseala ja tegemist on väga tallamisõrna metsakooslusega, on see üks potentsiaalne piirkond, mille külastamise koormust tuleks reguleerida kasutades selleks erinevaid meetmeid (jalgrajad, puhkekohad, suunavad viidad jm). Järve küla on ka valla tähtsaim suvilapiirkond, siin asub aiandusühistu Keskranna 11 suvilaga.

Järvet läbib ümber Balti mere kulgev rahvusvaheline jalgrattamatkajate trass EuroVelo, mujal turismi arendamiseks väga vajalikud jalgrattateed puuduvad.