Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

Koosseis:

Esimees - Tiina Luks tiina.luks@gmail.com, 5668 8499  
Aseesimees - Vello Runthal                                                          
 
Liikmed:
Silvi Teesalu Ants Kangur
Lia Hanso Jürgo Ots
Ave Väli Imbi Jäe
Merike Rang Kersti Vaga
Jüri Heinlaid Kaie Seil
Aare Rüütel Juta Levin
Ene Vahter Koit Voojärv
Kairit Lindmäe  

 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolekute protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid.
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 2018. aasta tegevusaruanne.
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 2019. aasta tegevusaruanne.