Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

Koosseis:

Esimees - Koit Voojärv
Aseesimees - Vello Runthal                                                          
 
Liikmed:
Silvi Teesalu Ants Kangur
Lia Hanso Jürgo Ots
Ave Väli Imbi Jäe
Merike Rang Kersti Vaga
Jüri Heinlaid Kaie Seil
Aare Rüütel Juta Levin
Ene Vahter Kairit Lindmäe
Toomas Tuuling  

 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolekute protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 2021. aasta tegevusaruanne
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 2020. aasta tegevusaruanne
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 2019. aasta tegevusaruanne
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 2018. aasta tegevusaruanne