Juta Sepp

Ametikoht:

 
Sotsiaaltööspetsialist Ametijuhend
   

Kontaktid

 
Telefon: 452 5165
5910 8403
Epost: juta.sepp@saaremaavald.ee
   

Haridus

 
Õppeasutus: Õisu Toiduainetetööstuse Tehnikum
Eriala: Lihasaaduste tehnoloogia
Haridus: Kesk-eri
  Kõrgharidus omandamisel