Sotsiaaltranspordi teenus

Kirjeldus:

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada teenust vajaval isikul kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.
Sotsiaaltransporditeenust on õigus saada isikul, kellele on määratud puue ja tal on sellest tulenevalt takistus isikliku või ühissõiduki kasutamisel.
Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks esitab isik taotluse (vt allpool) üldjuhul kolm tööpäeva enne teenuse vajadust.

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

Piirkonna sotsiaaltööspetsialist. Vaata kaardirakendust või piirkonnad.

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Palume pöörduda Saaremaa valla sotsiaalosakonda (Tallinna 10, Kuressaare; vastuvõtt E 9-12, 14-16, T 12-16, K 8.30-12, 14-17.30, R 8.30-12) või piirkondlikusse teenusekeskusesse.

Blankett: Sotsiaalteenuse taotlus docx