Suplusvee kvaliteet Kuressaare supelrannas

Kuressaares Ujula abajas asuvas supelrannas võetakse suplusvee kvaliteedi hindamiseks veeproove vähemalt 5 korda suve jooksul. Suplusvee kvaliteedi hindamiseks uuritakse Escherichia Coli bakterite (piirnorm 1000 PMÜ/100 ml) ja soole enterokokkide (piirnorm 100 PMÜ/100 ml) esinemist vees. Need on tavalised ja levinud bakterid, kes elavad inimeste ja teiste soojavereliste loomade soolestikus. Rohkem infot suplusvee kvaliteedi kohta Saaremaa vallas, sinivetikate ohu jm kohta võib leida Terviseameti kodulehelt.

Veeproovide tulemused 2021

18. mai16. juuni, 16. juuni (pH), 15. juuli, 9. august

Veeproovide tulemused 2020

18. mai 18. mai (pH), 17. juuni, 17. juuni (pH), 17. juuli, 12. august Kokkuvõte

Veeproovide tulemused 2019

24. mai, 23. mai (pH) , 21. juuni, 21. juuni (pH) 24. juuli 24. juuli (pH) 26. august

Veeproovide tulemused 2018

24. mai, 25. mai, 28. mai, Hooaja avamise teade22. juuni, 22. juuni (pH), 18. juuli, 18. juuli (pH) 27. august, 28. august (pH)

Kontakt ja lisainfo

Keskkonnaosakond
Tallinna 10

Veekasutuse ja -kaitse peaspetsialist
Kairi Niit
tel 452 5079
kairi.niit@saaremaavald.ee

Veekasutuse ja -kaitse peaspetsialist
Meelis Albert
tel 452 5150
meelis.albert@saaremaavald.ee

Nõuded suplusveele ja supelrannale
Veeseadus