Tänava ajutine sulgemine

Kirjeldus:

Tänava sulgemiseks või osaliseks sulgemiseks loetakse olukord, kui puudub võimalus tänava täielikuks või osaliseks avalikuks kasutamiseks. Tänava sulgemiseks ei loeta lühiajalist osalist tänava sulgemist tänavarajatiste hoolduseks või teehoiutööde teostamiseks. Tänava sulgeja lisab vajadusel tänava ajutise sulgemise loa taotlusele liikluskorralduse skeemi, mis on koostatud vastavalt kehtivatele liikluskorralduse nõuetele. Vajadusel lisatakse taotlusele ka allkirjastatud kooskõlastusleht, mille näidis on leitav siit.

Kui kaua läheb?

Nõuetele vastava taotluse ja sellele lisatud vajalike dokumentide põhjal otsustab loakomisjon sulgemise loa andmise või loa andmisest keeldumise 10 tööpäeva jooksul. Pärast loa andmise otsustamist väljastatakse taotlejale viie tööpäeva jooksul tänava ajutise sulgemise luba.

Õigusaktid:

Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiriTeede ja tänavate sulgemise maks

Kontakt:

Toomas Raun, toomas.raun@saaremaavald.ee, 4525 112

 

Taotlemine elektrooniliselt

  Elektroonilised taotlusvormid asuvad iseteeninduskeskonnas https://iseteenindus.saaremaavald.ee. Iseteeninduskeskonda on võimalik siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID abil.

E-vorm:

 

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonda (Marientali tee 27, Kuressaare). Täitke eelnevalt allolev blankett või küsige blankett kohapealt. Vastuvõtuajad: K kl 10-12 ja 14-18.

Vajalikud dokumendid:

  • Tänava ajutise sulgemise loa taotlus
  • Vajadusel liikluskorralduse skeem
  • Vajadusel kooskõlastusleht

Blankett:

Tänava ajutise sulgemise loa taotlus pdf doc 
Kooskõlastusleht pdf doc