Teede ja tänavate ajutine sulgemine

Tänava sulgemiseks või osaliseks sulgemiseks loetakse olukord, kui puudub võimalus tänava täielikuks või osaliseks avalikuks kasutamiseks. Selleks ei loeta lühiajalist osalist tänava sulgemist tänavarajatiste hoolduseks või teehoiutööde teostamiseks. Ajutise sulgemise luba saab taotleda iseteeninduskeskkonnas ning vajadusel paberkandjal (docx). Taotlusele tuleb vajadusel lisada liikluskorralduse skeem ja/või kooskõlastusleht (docx).

Tänavate sulgemise maksumäärad on:

 • esimese grupi tänava üks sõidusuund: maksumäär 32 eurot kalendripäev;
 • teise grupi tänava üks sõidusuund: maksumäär 16 eurot kalendripäev;
 • esimese grupi tänava parkla: maksumäär 0,5 eurot suletud ala iga ruutmeetri eest kalendripäevas;
 • park, puhkeala, väljak: maksumäär 0,1 eurot suletud ala iga ruutmeetri eest kalendripäevas.

Maksumäära rakendamisel kasutatakse järgmiseid koefitsiente:

 • ainult öine sulgemine (24.00 – 6.00): 0,2;
 • sulgemine ainult puhkepäeval või riiklikul pühal: 0,5;
 • ühistranspordiliiklusega tänavate täielik sulgemine ühistranspordiliiklust takistades: 1,5;
 • suletava sõidusuuna laiuseks sulgemise kohal jääb 3 m ja rohkem: 0,7;
 • tänavate kõnniteede, jalgteede, kergliiklusteede sulgemisel antud tänava sõidusuuna tasu suurusest: 0,5;
 • sulgemise lubatud tähtaja ületamise iga päev: 2,0;
 • tänava omavoliline sulgemine: 5,0.