Teated

Riigimaa põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas Ariste külas Rehepõllu kinnisasja (71401:001:0464) kasutamiseks andmiseks. Kasutusala pindala on 1,5163 ha, maa sihtotstarve maatulundusmaa, alghind 126.-, tagatisraha 32.-.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19.02.2019 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.

Restaureerimis- ja remonditoetuse saajad selgunud

Saaremaa Vallavalitsuse 08.01.2019 korralduse nr 26 alusel toetatakse valla 2018. aasta restaureerimis- ja remonditoetusetoetuse vahenditest järgmisi objekte:
Kinnistu aadress Tööde kirjeldus Toetussumma EUR
Lasteaia 10 krohvitud majaosa fassaadiparandused, katusekatte vahetus,
vihmaveesüsteemide parandus, laudise vahetus ja värvimine
3000
Uus tn 26a
veranda fassaadi vahetus, veranda akende vahetus
1500
Komandandi 11 projekteerimine, 2 korstnat, katuse katte ja akende vahetus 7539,98
Pargi 4 kahe välisukse vahetus 1492
Väike-Sadama 1-1
vundamendi töstmine ja uue välisukse paigaldus
1317,6
Lasteaia 12 Hoovipoolsele uksele varikatuse ehitamine 349,5
Veski 2 seinapalgi vahetus, kolme dolomiidist trepiastme vahetus 534,47
Saaremaa valla 2018. aasta eelarves oli nimetatud toetuseks määratud rahalisi vahendeid summas 20 000 eurot, aitamaks kaasa Kuressaare linna arhitektuuripärandi, vanalinna linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud piirkondade säilitamisele, kaitsmisele. Taotlusi võeti vastu detsembrini 2018. 
Lisainfo: arhitekt Piret Miller, tel 452 5042, piret.miller@saaremaavald.ee.

Konkursi "Värv Kuressaare majal" tulemused

Saaremaa Vallavalitsuse 15.01.2019 korraldusega nr 46 kinnitati järgmised konkursitulemused:

 • Kungla 9 - 325 eur (toetussumma);
 • Mooni 4 - 325 eur;
 • Kitsas tn 13 - 325 eur;
 • Uus tn 28 - 325 eur.

Traditsioonilist konkurssi "Värv Kuressaare majal" korraldatakse Kuressaare linna elukeskkonna kaunistamiseks ja parandamiseks. Konkursi ülesandeks on majaomanike kaasamine hoonete värskendamisse, värvitooni väärtustamine linnapildis ja parimate tunnustamine. Konkursil sai osaleda 31. septembrini 2018. Preemiafondi suuruseks on 1300 eurot. 
Lisainfo: arhitekt Piret Miller tel 452 5042, piret.miller@saaremaavald.ee.

Vald palub maaomanikel kontrollida oma katastriüksuste andmeid 

Maa-amet korrastas 2018. aasta lõpus katastriüksuste andmeid, mille tulemusel viidi katastriüksuste kõlvikute piirid ja pindalad kooskõlla Eesti topograafia andmekogu andmetega. Sellest tulenevalt võisid muutuda katastriüksuste kõlvikute andmed ja pindala. Katastriüksuste kaasajastatud andmed on kantud nii maakatastrisse kui ka kinnistusraamatusse.
Käesoleva aasta maamaksu arvestus tehakse juba uuendatud katastriüksuste andmete alusel ja maamaksu summa võib võrreldes eelnevate aastatega erineda maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuste osas.
Tulenevalt muudatusest palub Saaremaa Vallavalitsus maaomanikel tutvuda oma katastriüksuste andmetega Maa-ameti geoportaalis (www.maaamet.ee/kolvikute-pindala) ning kinnistusraamatu päringusüsteemis (https://uuskinnistusraamat.rik.ee). Kaasajastatud andmega mitte nõustumise korral palub vallavalitsus pöörduda Maa-ameti poole aadressil kataster@maaamet.ee või helistada Maa-ameti infotelefonil 675 0810. 
Täpsem info: 
www.maaamet.ee/riiklikes-registrites-uuendati-maaga-seotud-andmeid.

Kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade (maatulundusmaa) müümiseks: 

 • Ariste küla, Matsipõllu, 71401:001:0465, 3,5 ha, alghind 6 300.-, tagatisraha 630.-;
 • Kõinastu küla, Rannametsa, 71401:001:0470, 14,79 ha, alghind 22 190.-, tagatisraha 2 210.- ;
 • Lõmala küla, Kadaka, 71401:001:0498, 4,67 ha, alghind 11 680.-, tagatisraha 1 160.-;
 • Pulli küla, Sääsepõllu, (71401:001:0249); 3,63 (M), alghind 9 800.-, tagatisraha 980.-.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.02.2019 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.
MA 03.01.19 kiriEnampakkumisteade

Kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müümiseks: 

 • Eikla küla Nurga 43301:001:0799 0,35 ha, (M), alghind 1 750.-, tagatisraha 170.-
 • Hübja küla Männiku 27001:001:0229 26,65 ha (M), alghind 77 290.-, tagatisraha 7 720.-
 • Imara küla Andrese 72101:001:1412 4,34 (M), alghind 15 620.-, tagatisraha 1 560.- 
 • Irase küla Kadastiku 43301:001:0796 0,7684 ha (M), alghind 2 690.-, tagatisraha 260.-
 • Kaarma-Kirikuküla Kastiku 27001:003:0341 1,94 (M), alghind 4 070.-, tagatisraha 400.-
 • Kasti küla Kiilu 27003:003:0063 17,05 ha (M), alghind 28 990.-, tagatisraha 2 890.-
 • Koki küla Sääre 44001:004:0771 9,83 ha (M), alghind 32 440.-, tagatisraha 3 240.- 
 • Koovi küla Lagevälja 44001:004:0773 2,24 ha (M), alghind 7 170.-, tagatisraha 710.- 
 • Nasva alevik Rannamaa 43301:001:0982 2,82 ha (M), alghind 6 200.-, tagatisraha 620.-
 • Parasmetsa küla Juta 40301:003:0452 15,62 ha (M), alghind 37 490.-, tagatisraha 3 740.-
 • Pulli küla Liistumetsa 55001:001:0726 2,32 ha (M), alghind 9 050.-, tagatrisraha 900.-
 • Rahuste küla Merevaate 72101:001:1411 2,68 ha (M), alghind 6 430.-, tagatisraha 640.- 
 • Ridala küla Metsapõllu 38601:001:0678 4,71 ha (M), alghind 8 010.-, tagatisraha 800.- 
 • Valjala alevik Labajala 85801:001:1164 0,38 ha (M), alghind 2 280.-, tagatisraha 220.- 
 • Vintri küla Vintrioru 72101:001:1403 7,77 ha (M), alghind 25 640.-, tagatisraha 2 560.- 
 • Virita küla Sinika 30101:003:0517 3,57 ha M), alghind 13 920.-, tagatisraha 1 390.-
 • Väljaküla Mäemaa 85801:001:1299 0,23 ha (M), alghind 810.-, tagatisraha 80.-  
 • Üüdibe küla Vanatalu 72101:001:1413 10,13 ha M), alghind 22 290.-, tagatisraha 2 220.-
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.02.2019 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.
Enampakkumisel võivad osaleda nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud.