Teated

Avaneb korterelamute rekonstrueerimise toetusvoor

Vallavalitsus annab teada, et alates 20. maist saab KredExile taas esitada taotlusi korterelamute rekonstrueerimise toetuseks. Käesoleval aastal on selleks riigieelarves ette nähtud 17,5 miljonit eurot. Riik toetab enne 1993. aastat kasutusse võetud korterelamu rekonstrueerimist Kuressaares 40% ulatuses, teistes Saaremaa asustusüksustes on toetuse määr 50%.
Lisainfo: www.kredex.ee/korteriuhistu/korteriuhistu-toetused/rekonstrueerimise-toetus.

Avalik kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste kinnisasjade müümiseks Saaremaa vallas:

  • Laheküla, Laheritsu (katastriüksus 43301:001:0979, 3,12 ha, maatulundusmaa);
  • Kärla alevik, Karujärve tee 25 (katastriüksus 43301:001:1212, 2,23 ha, maatulundusmaa).
Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud.
Täpsem info: Maa-ameti kodulehelt.

Peremehetu ehitise hõivamine

Saaremaa Vallavalitsus on võtnud peremehetu ehitisena arvele garaaži (ehitisregistri kood 121274864) Tagavere külas Valgemaja ja Sireli kortermajade juures. Viimased teadaolevad kasutajad on Palmi Truumure, Helve Mäekivi, Kaspar Saar, Hinnar Kuuder ja Milvi Allikmaa. Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Tallinna 10, 93819 Kuressaare, Saare maakond, tel 452 5000, vald@saaremaavald.ee.

Peremehetu ehitise hõivamise teade

Saaremaa vallavalitsus teatab, et on võtnud peremehetu ehitisena arvele elamu (ehitisregistri kood 120775754) ja lauda (ehitisregistri kood 120775793) Lümanda külas. Viimane teadaolev omanik on Kalev Rannala. Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kirjalikult kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest vallavalitsusele aadressil Tallinna 10, 93819 Kuressaare, Saare maakond.
Info: tel 452 5084, inge.aru@saaremaavald.ee.

Restaureerimis- ja remonditoetuse saajad 

Saaremaa Vallavalitsuse 08.01.2019 korralduse nr 26 alusel toetatakse valla 2018. aasta restaureerimis- ja remonditoetusetoetuse vahenditest järgmisi objekte:
Kinnistu aadress Tööde kirjeldus Toetussumma EUR
Lasteaia 10 krohvitud majaosa fassaadiparandused, katusekatte vahetus,
vihmaveesüsteemide parandus, laudise vahetus ja värvimine
3000
Uus tn 26a
veranda fassaadi vahetus, veranda akende vahetus
1500
Komandandi 11 projekteerimine, 2 korstnat, katuse katte ja akende vahetus 7539,98
Pargi 4 kahe välisukse vahetus 1492
Väike-Sadama 1-1
vundamendi töstmine ja uue välisukse paigaldus
1317,6
Lasteaia 12 Hoovipoolsele uksele varikatuse ehitamine 349,5
Veski 2 seinapalgi vahetus, kolme dolomiidist trepiastme vahetus 534,47
Saaremaa valla 2018. aasta eelarves oli nimetatud toetuseks määratud rahalisi vahendeid summas 20 000 eurot, aitamaks kaasa Kuressaare linna arhitektuuripärandi, vanalinna linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud piirkondade säilitamisele, kaitsmisele. Taotlusi võeti vastu detsembrini 2018. 
Lisainfo: arhitekt Piret Miller, tel 452 5042, piret.miller@saaremaavald.ee.

Konkursi "Värv Kuressaare majal" tulemused

Saaremaa Vallavalitsuse 15.01.2019 korraldusega nr 46 kinnitati järgmised konkursitulemused:

  • Kungla 9 - 325 eur (toetussumma);
  • Mooni 4 - 325 eur;
  • Kitsas tn 13 - 325 eur;
  • Uus tn 28 - 325 eur.

Traditsioonilist konkurssi "Värv Kuressaare majal" korraldatakse Kuressaare linna elukeskkonna kaunistamiseks ja parandamiseks. Konkursi ülesandeks on majaomanike kaasamine hoonete värskendamisse, värvitooni väärtustamine linnapildis ja parimate tunnustamine. Konkursil sai osaleda 31. septembrini 2018. Preemiafondi suuruseks on 1300 eurot. 
Lisainfo: arhitekt Piret Miller tel 452 5042, piret.miller@saaremaavald.ee.