Teated

Eraisikuid saavad toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks taotleda toetust ka need eraisikud, kes elavad alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel. Samuti pikeneb taotluste esitamise tähtaeg üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele.
Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühis- või kaasomanik, kelle majapidamine asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal (nii üle kui ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikud).  Oluline on silmas pidada, et taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik.
 
Toetust antakse reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja omapuhastitele saab toetust küsida piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata.
Täpsem info: www.kik.ee/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine.
 
Tähelepanu! Seoses eriolukorraga ei toimu 2020. aasta aleviku- ja külaraha taotlemist (tühistatud VV 31.03.20 korraldusega nr 626) ja külaelu edendamise II taotlusvooru.

 

Kontakt

 
Tööaeg:
E, T 8.00-16.30
K 8.00-18.00 
N 8.00-16.30
R 8.00-15.00