« Tagasi

18. maist avatakse taas Saaremaa valla lasteaiad

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et esmaspäevast, 18. maist avatakse valla lasteaedades kõik rühmad ning laste vastuvõtul rakendub tavaolukord.
 
Kui eriolukorra kehtivuse ajal (16. märts -17. mai) ei rakendatud kohatasu maksmise kohustust, siis 18. maist, mil kõik rühmad on avatud, taastub ka kohatasu maksmine. Mai teise poole kohatasu loetakse tasutuks märtsis väljastatud arve tasumisega (märtsi kohatasust jäi 50% ettemaksuks).
 
Maikuu kohatasu ei rakendata vaid peredele, kes on esitanud lasteaia direktorile hiljemalt 8. mail kell 9 avalduse, kus kinnitatakse, et laps ei kasuta lasteaiakohta terve mai kuu ulatuses. Kui pere on 8. maiks teada andnud, et nad ei kasuta mais lasteaiakohta, jääb märtsikuu arve ettemaksu osa tulevaste perioodide katteks.