21. juulil toimub mittetulundustegevuse ja külaelu arengukava avalik arutelu

21. juulil algusega kell 17 on kõik, kes huvituvad kogukondlikust tegevusest, oodatud Saaremaa valla mittetulundustegevuse ja külaelu arengukava eelnõu avalikule arutelule, mis toimub Kuressaare raekoja saalis.

Avalikul arutelul osalemiseks palub vallavalitsus täita registreerumisvormi – lähtuvalt sellest on võimalik osaleda ka MS Teamsi vahendusel.

Eelnõu on avalikustamisel kuni 23. augustini 2021 (k.a), seega saavad kõik soovijad enam kui kuu vältel ka kirjalikult eelnõu täiendamiseks ettepanekuid esitada ja oma heatahtliku panuse anda: e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või posti teel aadressile Tallinna 10, Kuressaare, Saaremaa vald.

Valdkondlik arengukava keskendub neljale võtmevaldkonnale:

  1. suhted kohaliku omavalitsuse ja kogukondade vahel,
  2. kogukondade rahastamine,
  3. kogukondlikus tegevuses noore põlvkonna rolli suurendamine,
  4. kogukondade vaheline koostöö.