Toetuse eraldamine Eraldati Mittetulundusühingule Randvere Heaks Saaremaa valla eelarvest 200 eurot toetust kohaliku omaalgatuse programmi poolt toetatud projekti „Randvere...

Vallavalitsuse istung 28. märtsil 2023

Toetuse eraldamine Eraldati Mittetulundusühingule Randvere Heaks Saaremaa valla eelarvest 200 eurot toetust kohaliku omaalgatuse programmi poolt toetatud projekti „Randvere...

Vallavalitsus määrab elukohajärgse kooli Saaremaa vallas registreeritud elukohta omavale lapsele lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustest ning arvestades...

Taotlusi esimesse klassi astumiseks saab esitada 31. märtsini

Vallavalitsus määrab elukohajärgse kooli Saaremaa vallas registreeritud elukohta omavale lapsele lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustest ning arvestades...

Saare Maakonna Keskraamatukogu ühines Minu Raamatukoguga (MIRKO), mis on enam kui miljoni raamatuga uus üle-eestiline laenutusplatvorm. Laenutusplatvorm  sobib lugejatele, kes vajavad...

Saare Maakonna Keskraamatukogu liitus MIRKO-ga

Saare Maakonna Keskraamatukogu ühines Minu Raamatukoguga (MIRKO), mis on enam kui miljoni raamatuga uus üle-eestiline laenutusplatvorm. Laenutusplatvorm  sobib lugejatele, kes vajavad...

Ilmunud on märtsikuu teine number infolehest Saaremaa Teataja. Infoleht toimetatakse tasuta igasse Saaremaa valla postkasti. Samuti on seda võimalik lugeda veebis siin . Sellest lehest saab...

Ilmunud on Saaremaa Teataja (23.03.2023)

Ilmunud on märtsikuu teine number infolehest Saaremaa Teataja. Infoleht toimetatakse tasuta igasse Saaremaa valla postkasti. Samuti on seda võimalik lugeda veebis siin . Sellest lehest saab...

Saaremaa Vallavalitsus otsustas tänasel erakorralisel istungil võtta Saaremaa Vallavolikogu 30. märtsi istungi menetlusest tagasi Kihelkonna Kooli ümberkorraldamise volikogu otsuse eelnõu....

Vallavalitsus ja volikogu tegid kohandusi plaanitavates haridusvõrgu ümberkorraldustes

Saaremaa Vallavalitsus otsustas tänasel erakorralisel istungil võtta Saaremaa Vallavolikogu 30. märtsi istungi menetlusest tagasi Kihelkonna Kooli ümberkorraldamise volikogu otsuse eelnõu....

Eelnõu Saaremaa Vallavolikogu 30. märtsi 2023. a istungi päevakorrast väljaarvamine Otsustati arvata Saaremaa Vallavolikogu 30.03.2023 istungi päevakorrast välja Saaremaa...

Vallavalitsuse istung 22. märtsil 2023

Eelnõu Saaremaa Vallavolikogu 30. märtsi 2023. a istungi päevakorrast väljaarvamine Otsustati arvata Saaremaa Vallavolikogu 30.03.2023 istungi päevakorrast välja Saaremaa...

Alates 22. märtsist on avatud nii Abruka kui ka Vilsandi laevaliinide suvine piletimüük kuni 15. septembrini. Kõigil, kellel on soov suvel väikesaari külastada, saavad broneerida piletid juba...

Laevapiletid väikesaartele suveks soeta veebist!

Alates 22. märtsist on avatud nii Abruka kui ka Vilsandi laevaliinide suvine piletimüük kuni 15. septembrini. Kõigil, kellel on soov suvel väikesaari külastada, saavad broneerida piletid juba...

Taotluse osaline rahuldamine Võhma Kultuuri- ja Spordiseltsile eraldati 486 eurot MTÜ Vöimalus poolt toetatud projekti „Võhma Külamaja majutusruumid turvaliseks" omaosaluse...

Vallavalitsuse istung 21. märtsil 2023

Taotluse osaline rahuldamine Võhma Kultuuri- ja Spordiseltsile eraldati 486 eurot MTÜ Vöimalus poolt toetatud projekti „Võhma Külamaja majutusruumid turvaliseks" omaosaluse...

Päästeameti ennetusmeeskond viib läbi tasuta veebikoolitusi: kriisiteemaline koolitus „Elu kui mõnus mäng" ja tuleohutusalane koolitus „5 elumuutvat minutit". Mõlemale koolitusele saate...

Päästeamet kutsub osalema tasuta veebikoolitustel

Päästeameti ennetusmeeskond viib läbi tasuta veebikoolitusi: kriisiteemaline koolitus „Elu kui mõnus mäng" ja tuleohutusalane koolitus „5 elumuutvat minutit". Mõlemale koolitusele saate...

Õiguskantsleri kantselei ning koostööpartnerid ootavad kandidaate tunnustusauhinnale „Lastega ja lastele", et tõsta esile neid, kes teevad Eestis laste ja noorte elu paremaks! Tunnustusauhinda...

Tunnustusauhind „Lastega ja lastele“ ootab kandidaate

Õiguskantsleri kantselei ning koostööpartnerid ootavad kandidaate tunnustusauhinnale „Lastega ja lastele", et tõsta esile neid, kes teevad Eestis laste ja noorte elu paremaks! Tunnustusauhinda...

Aasta õpetaja konkursile saab esitada Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel parimaid õpetajaid, teisi haridustöötajaid ja koole 27. veebruarist kuni 27. märtsini 2023 . Vabariigi Valitsus...

Veel saab esitada kandidaate aasta õpetaja konkursile

Aasta õpetaja konkursile saab esitada Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel parimaid õpetajaid, teisi haridustöötajaid ja koole 27. veebruarist kuni 27. märtsini 2023 . Vabariigi Valitsus...

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et on ette valmistanud eelnõud liikluspindade kohanimede määramiseks ja ruumikujude kinnitamiseks: Kärla alevikus Pargi põik   (asendiplaan) , ...

Liikluspindade moodustamine Kärla alevikus, Muratsi külas ja Upa külas

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et on ette valmistanud eelnõud liikluspindade kohanimede määramiseks ja ruumikujude kinnitamiseks: Kärla alevikus Pargi põik   (asendiplaan) , ...

Veebruarikuu haridusloo tunnustus anti seekord Lümanda Põhikoolile 6. koha eest Eesti põhikoolide tabelis , kus Õhtulehe poolt koostatud järjestuses võeti aluseks lõpueksamite tulemused,...

Veebruarikuu haridusloo tiitli pälvis Lümanda Põhikool

Veebruarikuu haridusloo tunnustus anti seekord Lümanda Põhikoolile 6. koha eest Eesti põhikoolide tabelis , kus Õhtulehe poolt koostatud järjestuses võeti aluseks lõpueksamite tulemused,...

Enamus jäätmeteemalisi küsimusi ja järelpärimisi on võimalik lahendada telefoni teel numbril 524 7636. Infoliin toimib jätkuvalt, kuid seoses kõnede rohkusega on ühenduse saamine tavapärasest...

Jäätmeveo teemaliste küsimuste korral saab helistada infoliinile

Enamus jäätmeteemalisi küsimusi ja järelpärimisi on võimalik lahendada telefoni teel numbril 524 7636. Infoliin toimib jätkuvalt, kuid seoses kõnede rohkusega on ühenduse saamine tavapärasest...

Saaremaa Vallavalitsus esitab volikogule Saaremaa valla 2023. aasta esimese lisaeelarve, mille maht on 6 764 006 eurot. Eelnõu on volikogus esimesel lugemisel 30. märtsi istungil. ...

Vallavalitsus esitab volikogule 6,7 miljoni euro suuruse lisaeelarve

Saaremaa Vallavalitsus esitab volikogule Saaremaa valla 2023. aasta esimese lisaeelarve, mille maht on 6 764 006 eurot. Eelnõu on volikogus esimesel lugemisel 30. märtsi istungil. ...

Saaremaa valla 2023. aasta I lisaeelarve Volikogule esitatakse määruse eelnõu, mille kohaselt on Saaremaa valla 2022. aasta I lisaeelarve kogumaht 6 764 006 eurot. ...

Vallavalitsuse istung 16. märtsil 2023

Saaremaa valla 2023. aasta I lisaeelarve Volikogule esitatakse määruse eelnõu, mille kohaselt on Saaremaa valla 2022. aasta I lisaeelarve kogumaht 6 764 006 eurot. ...

Lasteaiakoha taotlemine Lasteaeda tuleva lapse vanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või on lapse seaduslik esindaja, esitab vallavalitsusele taotluse lapsele...

Esitada saab taotlusi lasteaiakoha saamiseks ning esimesse klassi astumiseks

Lasteaiakoha taotlemine Lasteaeda tuleva lapse vanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või on lapse seaduslik esindaja, esitab vallavalitsusele taotluse lapsele...

Kuressaare Linnamajandus teavitab, et 14.–15. raiutakse vastavalt raieloale Kudjape kalmistul puid. Maha raiutakse 16 puud, mis on kuivanud või tugeva mädanikukahjustusega. Ühele puule tehakse...

Raietööd Kudjape kalmistul

Kuressaare Linnamajandus teavitab, et 14.–15. raiutakse vastavalt raieloale Kudjape kalmistul puid. Maha raiutakse 16 puud, mis on kuivanud või tugeva mädanikukahjustusega. Ühele puule tehakse...

Haridus- ja Noorteamet teavitab, et alates 15. märtsist on Euroopa Liidu noortel DiscoverEU reisipassi abil võimalus avardada oma maailmapilti ning reisida rongiga Euroopas soovitud...

Noortel on taas võimalus tasuta reisipassiga Euroopat avastada

Haridus- ja Noorteamet teavitab, et alates 15. märtsist on Euroopa Liidu noortel DiscoverEU reisipassi abil võimalus avardada oma maailmapilti ning reisida rongiga Euroopas soovitud...

Saaremaa Vallavalitsus esitab märtsikuu vallavolikogu istungile eelnõu hallatavate asutuste Kuressaare Linnamajanduse ja Saaremaa Halduse ümberkorraldamiseks. Ümberkorraldamise tulemusel...

Saaremaa Vallavalitsus soovib liita Kuressaare Linnamajanduse ja Saaremaa Halduse

Saaremaa Vallavalitsus esitab märtsikuu vallavolikogu istungile eelnõu hallatavate asutuste Kuressaare Linnamajanduse ja Saaremaa Halduse ümberkorraldamiseks. Ümberkorraldamise tulemusel...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 111