Aia tänava rekonstrueerimine ja läbimurde ehitamine

Neljapäeval, 14. oktoobril 2021 kell 15 avatakse Kuressaares Tori jõe torusillal Aia tänava läbimurre. Projekteerimistöödega alustati 2020. aasta detsembris ja tööd lõpetatakse oktoobris 2021.

Tööde käigus pikendati Aia tänavat Lootsi tänavani, umbes 800 meetri pikkusele uuele tänavalõigule rajati kõnnitee, tänavavalgustus, sademevee kanalisatsioon ja torusild üle Tori jõe. Lisaks rekonstrueeriti Lootsi tänaval Põduste jõge ületav sild ja rajati uus jalakäijate sild. Tööde kogumaksumus oli 1,93 miljonit eurot ning tööd teostati peatöövõtja AS Merko Ehitus Eesti juhtimisel.

Saaremaa vallavalitsus teavitab, et alates 19. aprillist algavad Kuressaare linnas Aia tänava rekonstrueerimise ja läbimurde ehitustööd. Objekt paikneb Kuressaare linnas ning hõlmab Aia ja Lootsi tänavat, Sõrve teed ning uue läbimurde rajamist Aia tänavalt Lootsi tänavale. Lisanduvad Põduste jõe olemasoleva silla rekonstrueerimine ja selle kõrvale kergliiklustee silla rajamine. Lahendatakse tänavate ja silla rekonstrueerimine, kergliiklustee silla rajamine, sh katend, ristmikud, kinnistute maha sõidud, sademevee äravoolusüsteemid, ÜVK tööd, teeületuskohad, liikluskorraldus, valgustus, side- ja elektrikaablite ringi tõstmine ning jalg- ja kergliiklusteede ehitus. Jälgi ehitustööde kulgu otsepildis Sõrve teel / Lootsi tänaval siin.

Ehitustööde algusajad töölõikudel*:

*Tööde ajakava võib muutuda, sellest informeeritakse täiendavalt. Tööd objektil on liikuva iseloomuga, s.t liiklusskeemid paigaldatakse lähtuvalt tööfrondist.

Ehitaja tagab juurdepääsu tööpiirkonda jäävate kinnistute elanikele kogu ehitusperioodi vältel, samuti ohutu läbipääsu jalakäijatele. Selleks kasutatakse piirdeaedasid ning ajutisi käiguteid. Piirkonna elanikke on teavitatud otsepostituste teel. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!
 
Võimalikele tekkivatele küsimustele vastavad:
AS Merko Ehitus Eesti objektijuht Lauri Matto: lauri.matto@merko.ee, tel 5680 5168;
Saaremaa Vallavalitsuse taristuinsener Rait Pitk: rait.pitk@saaremaavald.ee, tel 5680 4896.