Avalikustatud on Nooruse Kooli ja Pihtla Kooli arengukavade eelnõud

12. jaanuari 2021. aasta istungil kiitis Saaremaa vallavalitsus heaks ja otsustas suunata avalikustamisele Kuressaare Nooruse Kooli arengukava 2021–2025 ning Pihtla Kooli arengukava 2021–2025 eelnõud. 

Arengukava eelnõud on avalikustatud kooli kodulehtedel ja Saaremaa valla veebilehel 14.–28. jaanuarini 2021. Kirjalikke ettepanekuid arengukava eelnõude kohta saab esitada samuti kuni 28. jaanuarini 2021, seda vastavalt Kuressaare Gümnaasiumi (tulevane Kuressaare Nooruse Kool) e-posti aadressil kool@oesel.edu.ee ning Pihtla Kooli e-posti aadressil pihtla.kool@saare.ee.