Esita nominent Saaremaa valla kuu hariduslooks

Saaremaa  valla  haridus-  ja  noorsootööosakond hakkab välja andma tunnustust – kuu hariduslugu. Idee sündis koostöös Saaremaa Gümnaasiumiga, et tunnustada ja märgata õpetajat, õpetajatööd, koolielus toimuvaid põnevaid, loomingulisi ja uuenduslikke tegevusi rohkem kui kord aastas. Alates oktoobrist kogume kokku erinevaid hariduslugusid ning valime iga kuu välja ühe loo, mida tutvustame vallalehes ja valla sotsiaalmeedias. Oktoobrikuu hariduslugusid saab esitada 5. novembrini siin.

Saaremaa valla kuu hariduslugu:

•  toetab iga õppija individuaalset arengut ja individuaalse õpitee rakendamist, mis hõlmab formaalset või mitteformaalset õpet ning kutse- ja kõrgharidust;

•  seab õppimises fookusesse uute ja tulevikku suunatud oskuste arendamise ning toetamise;

•  kasutab süsteemselt ja innovaatiliselt nüüdisaegseid õpimudeleid;

•  rakendab muutunud õpikäsitust;

•  tugineb kaasava hariduse põhimõtetele;

•  on kooskõlas Saaremaa valla arengukavaga;

•  on edulugu.

Kuu haridusloo konkursile saab kandidaate esitada kuni järgmise kuu viienda kuupäevani. Rohkem infot: kelly.erin-uussaar@saaremaavald.ee