ESTL kutsub seksuaalkasvatuse teemalisele koolitusele lastevanematele

Eesti Seksuaaltervise Liit kutsub lapsevanemaid üle Eesti seksuaalkasvatuse ja lapse seksuaalse arengu teemalistele koolitustele. Kokku toimub 18 tasuta veebikoolitust oktoobris, novembris ja detsembris, millest kaks koolitust on venekeelsed ning ühel koolitusel on ka viipekeele tõlge.

Milleks seksuaalkasvatus ja milleks see koolitus? Inimene on seksuaalne olend sünnist surmani, ent lapse seksuaalsust käsitletakse täiskasvanute seksuaalsusest erinevalt. Kasvades saavad lapsed ja noored järk-järgult teadmisi ja kogemusi ning kujunevad arusaamad, väärtused, hoiakud seoses enda ja teistega, enese ja teiste piiridega ja õigustega, inimeste mitmekesisusega. Seksuaalkasvatusel on võtmeroll ka seksuaalvägivalla ennetuses. Olulisimad toetajad sel teel on lapsele tema vanemad. Lapsevanematel on aga palju küsimusi ning tihti napib teadmisi, kas ja kuidas üht või teist teemat käsitleda. Peamiselt napib aga enesekindlust ning seda antud koolitus just tõsta püüabki. 

Koolitusel käsitletakse:

- Mis on seksuaalsus, kuidas me seda mõistame;
- Lapse seksuaalne areng erinevates vanuseastmetes;
- Lapsevanema roll seksuaalkasvatuses;
- Kuidas õpib laps enda piire kehtestama ja teiste piire austama;
- Seksuaalkasvatuse roll seksuaalvägivalla ennetuses.

Ühe koolituse pikkus on 120 minutit. Eestikeelsed koolitused viib läbi pikaaegse ja mitmekülgse kogemusega laste, noorte ja täiskasvanute koolitaja Kristina Birk-Vellemaa: Koolitusi läbi viies lähtutakse teadus- ja tõenduspõhisusest ning võrdse kohtlemise põhimõtetest.

NB! Osalemiseks on palutud registreeruda siin lingil.

Koolitused on tasuta. Osalejate arv on piiratud 100 osalejale ühes grupis. Koolitusi rahastatakse hasartmängumaksu toetustest. Täiendavad küsimused: koolitus@estl.ee