Hääletamissedelite teistkordne ülelugemine toimub esmaspäeva hommikul

Saaremaa valla valimiskomisjon korraldab hääletamissedelite teistkordse ülelugemise esmaspäeval, 18.10.2021 algusega kell 10.00 Saaremaa Vallavalitsuses aadressil Lossi 1, Kuressaare linn.

Lisainfo:
Vallasekretär, valimiskomisjoni esimees
Liis Juulik
tel 452 5000
liis.juulik@saaremaavald.ee