Vallavalitsus soovib hinnapäringuid piirkondlike infolehtede trükkimisteenuse osutamiseks

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et soovib hinnapakkumisi piirkondlike infolehtede trükkimiseks 2020. aastal. Täpne infolehtede trükkimise maht on vajadusepõhine ja piirkonniti erinev.

2019. aastal ning varasemalt ilmunud väljaanded Saaremaa piirkondades:
Põhjatäht (Lääne-Saare: Kaarma, Kärla, Lümanda)
Kihelkondlane (Kihelkonna)
Laimjala Sönumid (Laimjala)
Koduvald (Leisi)
Mustjala Teataja (Mustjala)
Orissaare Teataja (Orissaare)
Kraater (Pihtla)
Pöide Uudised (Pöide)
Salme Sõnumid (Salme)
Torgu Teataja (Torgu)
Valjala Kaja (Valjala)

Palume hinnapakkumist ühe (1) eksemplari maksumuse kohta: laotus A3 (voldituna neljaküljeline A4), trükk 4/4 (värviline), 80 gr trükipaber. Hinnapakkumine palume esitada hiljemalt 16. detsembriks 2019 e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee.