Vallavalitsus toetab koristustalgute läbiviimist tasudes koristatud jäätmete vastuvõtutasud

Talgupäev on taas kätte jõudmas! Kuna koguneda veel ei saa, toimub maikuu esimesel laupäeval, 1. mail Teeme Ära 2+2 talgupäev. Seekord saab igaüks korraldada oma isikliku talgupäeva kõige lähedasemate inimeste ringis, et ohutust tagades ja kevadtöid tehes pakkuda üksteisele hoolimist, õlatunnet ning koostegemise rõõmu.

Vallavalitsus toetab koristustalgute läbiviimist tasudes ise 3. – 8. maini avalikelt aladelt (näiteks teeperved, veekogude kaldad, jalutusrajad metsas) koristatud jäätmete vastuvõtutasud Sikassaare Vanametallis ja Kapra Vanametallis.

Talguprügi tasuta äraandmiseks palume oma talgutest vallavalitsusele eelnevalt teada anda, sest vastasel juhul jäätmeid tasuta ära anda ei saa. Samuti ei saa tasuta ära anda kodumajapidamistest toodud jäätmeid. Talgute käigus korjatud jäätmed on soovitav koguda liigiti. Puhtad pakendid soovitame viia avalikesse pakendikonteineritesse.

Registreerimiseks palume saata meiliaadressile katrin.koppel@saaremaavald.ee järgmised andmed:

  • talgujuhi nimi ja kontakttelefon,
  • talgute toimumise kuupäev,
  • talgute toimumise koht,
  • kas jäätmed on kavas viia Sikassaare Vanametalli või Kapra Vanametalli,
  • kes viib jäätmed käitluskohta.