Saaremaa Noorsootöö Keskuse juhiks saab Tiina Luks

Vallavalitsus teavitab, et konkursikomisjon valis viie kandidaadi seast Saaremaa Noorsootöö Keskuse juhatajaks Tiina Luksi.

„Kandideerinute valik näitas, et meie noorsootöö valdkonnal on tulevikku ja inimesed, kes sellesse panustada soovivad, on motiveeritud ja teadlikud. Seadsime noorsootöö keskuse juhi kriteeriumiks juhtimiskogemuse olemasolu ja orienteerumise selles valdkonnas Saaremaa üleselt," ütles abivallavanem Helle Kahm, lisades: „Tiina Luks seda tarkust ja kogemust kannab ning seetõttu valik ka tema osas konsensuslikult langetati. Ootused valdkonna arengu ja laienemise suhtes üle Saaremaa võrdsetel alustel on kõrged, mistõttu tööd on palju ja seetõttu soovime Tiinale kindlat sihti ja edu valdkonna juhtimisel."

Tiina Luksil on noorsootööalane kõrgharidus Tallinna Pedagoogilisest Seminarist, samuti on tal pikaajaline töökogemus avalikust sektorist, ta on olnud nii Kärla kui ka Lääne-Saare valla vallavanem ning olnud kolme omavalitsuse ühinemisel uue organisatsiooni struktuuri loomise ja käivitamise juures. Praegu on ta Saaremaa vallavalitsuses Kärla teenuskeskuse juhataja, noorsootöö keskuse juhina alustab ta tööd 1. juulil.

"Just tänu oma varasemale töökogemusele tunneb Tiina hästi omavalitsuse ja selle hallatavate asutuste toimimist ning on ka valdkonna väljakutsetega üsna hästi kursis," tõdes Helle Kahm.

Tiina Luks ütles, et on valmis end rakendama oma kõige südamelähedasemas valdkonnas, et aidata Saaremaa Noorsootöö Keskusel kujuneda ja kasvada organisatsiooniks, kus inimesed pidevalt suurendavad oma võimet luua tõeliselt soovitud tulemusi, kus toetatakse uusi mõtteviise ja kus valitseb avatus ühistele püüdlustele ning õpitakse koos õppimist, et pakkuda Saaremaa noortele võimalikult palju erinevaid võimalusi noorsootöös. Noorsootöö tegevuste edukusel peab Tiina võtmekohaks noorte kaasamist ja osalust.

Saaremaa Noorsootöö Keskus alustab uue asutusena tegevust 1. septembril 2021. Keskus on Saaremaa Vallavalitsuse hallatav noorsootöö asutus ning selle eesmärk on korraldada ja arendada noorsoostööd kogu vallas.