Neljapäeval toimub Saare maakonna arengukonverents (veebiülekanne)

Neljapäeval, 25. novembril 2021 algusega kell 10.00 toimub Kuressaares Thule Kojas Saare maakonna arengukonverents 2021.

Seekordse arengukonverentsi fookuses on energeetika ning seda seoses päevapoliitiliselt laia kõlapinda saavutanud rohepöörde tegemise vajadusega nii energeetikas kui ka meie igapäevaelus. Koos teemade ettekandjatega otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Mis on saareliste omavalitsuste väljakutsed ja võimalused energeetikavaldkonnas nii ettevõtluse arendamiseks kui ka sobiva elukeskkonna tagamiseks?

  • Milles peitub Saare maakonna energiapotentsiaal ja kuidas seda targalt ära kasutada?

  • Kes mõjutab avameretööstuse trende ja Saaremaa võimalusi meretuuleenergia arendamisel?

  • Kuidas kujuneb elektrienergia hind ja kuidas targalt tarbida?

Konverentsi korraldab Saare maakonna nimel Saaremaa Vallavalitsus koostöös SA Saare Arenduskeskuse ja Europe Direct Saaremaaga.