« Tagasi

Kutsume üles tunnustama sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna parimaid

Saaremaa vald on 2018. aastast koos Muhu ja Ruhnu vallaga tunnustanud Saare maakonna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas silmapaistnud inimesi ja sündmusi. Kõikidel inimestel on võimalik taas esitada tunnustamiseks inimesi, kes on 2021. aastal välja paistnud oma hooliva, pühendunud ja aruka tegutsemisega sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas. Samuti saab esile tuua tegevusi ja sündmusi, mis on kaasa aidanud Saare maakonna arengutele ja toetanud siinset elanikkonda. Tunnustamiseks ootame kandidaate järgmises kuues kategoorias:

  • "Aasta sotsiaaltöötaja" tunnustuse eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust Saare maakonna sotsiaaltöötajale, kes oma tööalase tegevusega on silma paistnud sotsiaalvaldkonna arendamisel.
  • "Aasta tervishoiutöötaja" tunnustuse eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust Saare maakonna tervishoiutöötajale, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud maakondliku tervishoiu valdkonna arendamisel.
  • "Aasta tervisepanus" tunnustuse eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust Saare maakonna elanikule või organisatsioonile, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud maakondliku tervise edendamise valdkonna arendamisel.
  • "Aasta arst" tunnustuse eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust Saare maakonnas töötavale arstile, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud maakondliku tervishoiu valdkonna arendamisel.
  • "Aasta hoolekandja" tunnustuse eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust Saare maakonnas inimeste eest hoolt kandvale töötajale, kes oma tööalase tegevusega on silma paistnud sotsiaalvaldkonna arendamisel.
  • "Aasta tegu sotsiaalvaldkonnas" tunnustuse eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust Saare maakonna elanikule või organisatsioonile, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud maakondliku sotsiaalvaldkonna arendamisel.

Kirjalik ja vormikohane ettepanek (leitav vastava kategooria juures ülalpool) koos põhjendusega palume esitada hiljemalt 14. novembriks 2021 kell 10.00 Saaremaa Vallavalitsusele kinnises ümbrikus, millel on märgusõna esitatava kategooria nimetusega aadressile Saaremaa Vallavalitsus, Lossi 1, 93819 Kuressaare või digiallkirjastatult e-posti aadressile vald @saaremaavald.ee.

Valituks osutub komisjoni poolt enim hääli saanud kandidaat. Otsuse langetamisel arvestab komisjon kandidaadi tegevuse vastavust konkursi eesmärgile, tegevuse tulemuslikkust, ning tegevuse mõjukust kogu maakonna ulatuses. Tunnustatud tehakse teatavaks 2. detsembril 2021 Kuressaare Raekojas.