« Tagasi

Maakonna omavalitsused ja organisatsioonid esitasid Riigikogule ning merealade planeerijatele ühispöördumise

1. juulil 2021 toimus Kuressaares SA Saare Arenduskeskuse poolt korraldatud rahvusvaheline sinimajanduse konverents, mille peamiseks eesmärgiks oli tutvustada rahvusvahelisi praktikaid ja Saaremaa võimalusi ning mudeldada meie oludesse sobivaid lahendusi. Vesiviljeluse perspektiividest, taastuvenergiavõimalustest, jätkusuutlikust laevaehitusest ja valdkondlikust poliitikakujundusest tegid ettekanded Eesti ja välismaa eksperdid, teadlased, ettevõtjad ning ministeeriumite asekantslerid. Innovaatilisi sinimajanduse mudeleid tutvustas belglasest innovaator, ettevõtja, kirjanik ja Rooma klubi asutaja Gunter Pauli.

Konverentsi raames andsid Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi ja vallavanem Mikk Tuisk üle ka ühispöördumise, mis 18. juunil ka Eesti mereala planeerijatele edastati. Pöördumise on allkirjastanud Saare maakonna omavalitsuste volikogude esimehed ja vallavanemad ning Saare Arenduskeskuse, Saaremaa Ettevõtjate Liidu, Eesti Meretööstuse Liidu ja Energiaühistu esindajad. Pöördumise võttis vastu Riigikogu liige, töötleva tööstuse toetusrühma algataja ja keskkonnakomisjoni liige Timo Suslov, kes lubas saarlaste ootusi Riigikogu vastavates komisjonides laiemalt tutvustada.

Riikliku energia ja kliimakava raames on plaanis aastaks 2030 Eesti vetes Euroopa Liidu Läänemere kavade kohaselt luua 7 GW tuuleenergia võimsust. "Vajadus suurendada taastuvenergia tootmist meretuuleparkide abil annab võimaluse, et võrguühendus rahvusvahelise merevõrguni tehakse avamere tuuleenergiaks planeeritud sihtpiirkonnale just üle Saare- ja Hiiumaa. Valmiva mereala planeeringu ja investorite huvi kohaselt on suurim tuuleenergia potentsiaal ümber saarte, kuid täna pole meil seda ressurssi võimalik liitumisvõimsuste puudumise tõttu realiseerida. Soovime, et see muutuks," kommenteeris Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi.

Ühispöördumise algataja, SA Saare Arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurga sõnul on meretuuleparkide arendamine Eestis rohepöörde kontekstis vältimatult vajalik. "Ilma meretuuleparke rajamata ei ole Eestis elektritootmine kasvõi omatarbe rahuldamiseks järgmisel aastakümnel realistlik. Parkide arendamine toob kaasa Eesti põhivõrgu põhimõttelise ümberkujundamise – ajalooline elektritootmise raskuspunkt nihkub Kirde-Eestist Lääne-Eestisse ning selle toimimiseks peab muutuma ka ülekandesüsteem. Oleksime investorite suhtes paremas konkurentsipositsioonis, kui annaksime liitumisvõimalused Saare- ja Hiiumaa 330 kV rannikualajaamadesse," kommenteeris ta, jätkates, et selline lahendus looks võimalusi investeeringute kaasamiseks muuhulgas päikeseelektrijaamade, vesinikrakenduste, serverparkide, vesiviljeluskomplekside, biotehnoloogia rakenduste, energiamahukate tööstuste jms rajamisel.

Riigikogu liige Timo Suslov leiab, et on igati hea, et kogukond on teema vastu suurt huvi ülesse näidanud. "Pöördumises on välja toodud mõned murekohad ja väga konkreetsed ettepanekud, mida kohalikud inimesed planeeringult ootavad. Minu arvates on tegu igati mõistlike ja põhjendatud tähelepanekutega, mida tuleks nüüd Riigikogu keskkonna- ning ka majanduskomisjonis arutada," ütles Suslov. Ta lisas, et esitab pöördumise esimesel võimalusel Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehele Yoko Alendrile.

Saarlased on ühispöördumises välja toonud 8 sisulist ja põhjendatud ettepanekut. Sealhulgas tuleks pöördumise teksti kohaselt merealade tuleviku planeerimisel ette näha kõiki võimalusi Eesti meremajanduse pikaajalise rahvusvahelise konkurentsivõime tagamiseks. Mereriigi tõrgeteta toimimiseks peaks olema läbi mõeldud merealadel asuvate arenduste teenindamiseks vajalikud taristulahendused nagu sadamad, veeteed, maismaaligipääsud, oskustööjõud, kuid samuti ka tuuleparkide, vesiviljelusrajatiste ja teiste valdkondlike arenduste teenindus- ja logistikavõrk, mis pakuks merealale asjakohast ja kvaliteetset kaldateenust ning Saaremaale uusi arenguväljavaateid.

Lisainfo:

SA Saare Arenduskeskus
Rainer Paenurk
tel 553 7536
rainer@sasak.ee

Ühispöördumise dokument
Detailne programm ja esinejad
Järelevaadatavad materjalid