Ohtlikke jäätmeid saab nüüd tasuta üle anda ka Kapra Vanametallis

Alates 1. juulist 2021 saab kodumajapidamistes tekkinud ohtlikke jäätmeid piiratud koguses tasuta ära anda ka Kapra Vanametallis Kapra külas. OÜ Kapra Vanametall on avatud E-R 8.00-17.00, L 10.00-15.00. Tasuta vastuvõtt toimub ka Sikassaare Vanametallis Sikassaare külas. Kudjape ja Maasi jäätmejaamades 2021. aastal ohtlikke jäätmeid tasuta vastu ei võeta.

Ohtlike jäätmete alla kuuluvad endast otsest ohtu nii keskkonnale kui tervisele kujutavad jäätmed:

  • olme- ja puhastuskemikaalid;

  • värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmed;

  • vanaõli, õlifiltrid, õlised pühkematerjalid;

  • aegunud ravimid ja muud meditsiinilised jäätmed (sh elavhõbedat sisaldavad kraadiklaasid);

  • pestitsiidid, väetised ja muud põllumajanduskemikaalid.

Tagamaks, et ohtlikud jäätmed jõuavad erikäitlusesse, võetakse aastaringselt Saaremaa valla elanikelt (rahvastikuregistri andmetel) piiratud koguses ohtlikke jäätmeid tasuta vastu. Jäätmete üleandmiseks tuleb vastuvõtjale esitada isikut tõendav dokument ning kontaktandmed. Tasuta vastu võetavate jäätmete liigid ja kogused on:

Jäätmeliik

 Tasuta vastu võetav kogus

põllumajanduskemikaalid, väetised

 kuni 20 kg

vanaõli

 kuni 20 kg

värvid ja liimid

 kuni 20 kg

ohtlike ainetega saastunud pakendid

 kuni 10 kg

ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

 kuni 10 kg

happed

 kuni 5 kg

lahustid

 kuni 5 kg

leelised

 kuni 5 kg

pestitsiidid

 kuni 5 kg

õlifiltrid

 kuni 5 kg

ravimid

 kuni 1 kg

elavhõbedat sisaldavad jäätmed (v.a elavhõbedalambid)

 kuni 0,1 kg