Oodatakse kandidaate kultuuri- ja spordivaldkonna preemiatele

Saaremaa ekspertgrupp ootab kuni 20. novembrini ettepanekuid maakonna kultuuri- ja spordivaldkonna tegijate tunnustamiseks. Preemia kandidaadiks võib esitada maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, mittetulundusühinguid ja organisatsioone.
 
Kandidaate saab esitada järgmistele preemiatele:
  • Kultuuripärl 2019 - kunsti-, rahvakultuuri- või kehakultuuri ja spordivaldkonnas tegutsev isik, kes on sel aastal maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel silma paistnud;
  • Hendrik Krummi nimeline kultuuripreemia - loomeisik, kultuurielu edendaja või kollektiiv;
  • Aastapreemia - loome- ja spordiinimene, kes on edendanud valdkonna arengut ja aidanud kaasa maakonna tuntusele;
  • Elutööpreemia - loomeisik või spordielu edendaja, keda premeeritakse pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest. 
Kandidaate võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid. Ühele preemiale saab esitada korraga ühe kandidaadi.
Täpsem info: www.kulka.ee.