Oodatakse ideid Saare maakonna 47. tantsupeoks

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi 47. Saare maakonna tantsupeo ideekontseptsioonile. Konkursi eesmärgiks on leida omanäoline visioon ja ja valida välja seda teostav kunstiline toimkond.

Ideekavand peab sisaldama:

  • peo sisulist kirjeldust;
  • peo teostuse kirjeldust (rongkäik, kujundus, tekstiline osa);
  • liigirühmade kirjeldust.

Kavandi maksimaalseks pikkuseks on kolm A4 lehte. Konkursitöö materjalid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „TANTSUPIDU 2021". Konkursil osalemine on anonüümne, mistõttu peab ümbrik muu hulgas sisaldama väiksemat kinnist ümbrikut konkursil osaleja nime ja kontaktandmetega.

Konkursitööd palutakse esitada hiljemalt 15. jaanuaril 2020 kell 23:59 aadressile Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna 10, Kuressaare 93819.

Saare maakonna 47. tantsupidu toimub 5. juunil 2021. aastal Kuressaare Staadionil. Peol osalevad maakonna rahvatantsurühmad, võimlejad ning kutsutud külaliskollektiivid.

Alus: VV15.10.2019 korraldus nr 1802 Tingimused
Lisainfo: kultuurinõunik Kristel Peel, kristel.peel@saaremaavald.ee või tel 526 2317.