« Tagasi

Oodatakse kandidaate sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna konkursile

Vallavalitsus kuulutab välja Saare maakonna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna 2019. aasta tegijate konkursi järgmistes kategooriates:

  • sotsiaaltöötaja,
  • aasta tervishoiutöötaja,
  • aasta tervisepanus,
  • aasta arst,
  • aasta hoolekandja.

Kandidaate tunnustuskategooriatele võivad esitada nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Kirjalik vormikohane ettepanek koos põhjendusega palutakse esitada Saaremaa Vallavalitsusele kas vastava märgusõnaga (vt Tingimused) kinnises ümbrikus aadressile Lossi 1, 93819 Kuressaare või digiallkirjastatult e-postile vald@saaremaavald.ee.

Ettepaneku vorm: Kandidaadi esitamine.docx; pdf
Tingimused: Aasta sotsiaaltöötaja Aasta tervishoiutöötaja Aasta tervisepanus Aasta arst
Aasta hoolekandja

Kandidaatide esitamise tähtaeg: 13. november 2019.
Alus: VV 29.10.2019 korraldus nr 1947

Saare maakonna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna 2019. aasta tegijad kuulutatakse välja Kuressaare kultuurikeskuses toimuval tunnustusüritusel 21. novembril.

Traditsiooniliselt on Saare maakonna aasta sotsiaaltöötaja, aasta tervishoiutöötaja ja aasta tervisepanuse tunnustamist korraldanud Saare Maavalitsus. Pärast Saare Maavalitsuse tegevuse lõpetamist on nimetatud sündmuse korraldamine kokkuleppe kohaselt jäänud Saaremaa valla ülesandeks.

2018. aastal täitis Saaremaa vald seda ülesannet esmakordselt ning tunnustati aasta sotsiaaltöötajat, tervishoiutöötajat ja tervisepanust. Käesoleval aastal sooviti tunnustuste arvu suurendada.