« Tagasi

Peagi avaneb spordiprojektide II taotlusvoor

Saaremaa vallavalitsus teavitab, et 19. oktoobril avaneb 2021. aasta spordiprojektide toetuste II taotlusvoor. Taotlusvoor on avatud kuni 31.10.2021. Taotlusi saab esitada Saaremaa valla iseteeninduskeskkonnas.

Toetust eraldatakse spordiprojektidele, mis on ellu kutsutud toetamaks Saaremaa vallas toimuvaid ja valla mainet kujundavaid avalikkusele suunatud ja kogukonda kaasavaid projekte või esindama valda laiemale üldsusele väljaspool valla haldusterritooriumi.

Toetuse andmise eesmärgiks on valla elanike ja juriidiliste isikute omaalgatuse, ühistegevuse ja kestva arengu toetamine kooskõlas valla valdkondlike prioriteetidega. Prioriteediks on tegevused, mis on piirkonna jaoks prioriteetsed, kas jätkusuutlikkuse aspektist või tuues innovaatilisi lahendusi.

Toetatava tegevuse alla ei kuulu kinnisvara ja sõiduvahendite omandamine ja kasutusse võtmine, hoonete ja rajatiste ehitamine, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumine. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja seltsingud, kes on registreeritud või tegutseb valla haldusterritooriumil. Toetust ei eraldata valla ametiasutuse hallatavatele asutustele ning valla või valla osalusega eraõiguslikele juriidilistele isikutele.

Käesoleva taotlusvooru summa on 10 000 eurot. Ühe taotluse maksimaalne toetussumma on 1500 eurot. Ühest asutusest rahastatakse ühte projekti. Tähtis on, et varasematest projektivoorudest saadud toetustele on esitatud aruanne või pikendamise taotlus.

Loe lisaks: Mittetulundustegevuse toetamise kord