Saaremaa kriisistaap vaatab huvihariduse ja -tegevuse piirangud üle 1. märtsil

Kriisistaap (Saaremaal COVID-19 leviku tõkestamiseks ja sellega seonduvate sündmuste lahendamiseks moodustatud komisjon) vaatab järgmisel esmaspäeval, 1. märtsil üle Saaremaal sisetingimustes toimuvale huviharidusele, -tegevusele ja noorsootööle kehtestatud piirangud ning arutab nende kehtivuse pikendamise vajalikkust. 

15. veebruaril võttis Saaremaa Vallavalitsus vastu korralduse, millega peatati koroonaviiruse leviku tõkestamiseks 16. veebruarist vähemalt kaheks nädalaks vallavalitsuse hallatavates asutustes sisetingimustes noorte ja täiskasvanute huviharidus, -tegevus ja noorsootöö. Piirang ei kehti meistriliiga ning Eesti koondise tasemel treeningute ja võistluste kohta, mis on reguleeritud Vabariigi Valitsuse korraldusega. Kui tegevus seda võimaldab, saab vahepeal huvihariduse andmist jätkata distantsõppe vormis ja kasutada huvitegevuste läbiviimiseks välitingimusi.

Ehkki tänasest, 22. veebruarist hakkasid kehtima üleriigilised koroonaviiruse leviku kasvu piiramiseks vajalikud meetmed, mis on huvihariduse ja -tegevuse puhul mõnevõrra leebemad, tuleb vallavalitsuse hallatavates asutustes jätkuvalt kinni pidada vallavalitsuse poolt kehtestatud piirangutest.

Vallavanem Mikk Tuisu sõnul on Saaremaal praegust koroonaviiruse ulatuslikku levikut arvestades täiendavad piirangud igati õigustatud. „Kriisistaap koguneb 1. märtsil ja siis arutame, kuidas edasi tegutseda," ütles Tuisk, lisades, et endiselt on esmatähtis viia inimeste igapäevased kontaktid miinimumi ja kanda siseruumides kaitsemaski.

Täna, 22. veebruaril lisandus Terviseameti andmetel Saaremaa valda 2 positiivset koroonatesti tulemust. Mõlemad inimesed on rahvastikuregistri andmetel küll Saaremaa elanikud, kuid viibivad praegu mujal. Pühapäeval, 21. veebruaril oli uusi nakatunuid Saaremaal 25, kellest 3 elavad mujal.

Kuressaare Haiglas oli 22. veebruari hommiku seisuga ravil 24 COVID-19 positiivset patsienti.

18. veebruaril algas Saare- ja Muhumaa koolide õpetajate vaktsineerimine. Abivallavanem Helle Kahmi sõnul jätkub õpetajate vaktsineerimine sel nädalal ja lisaks on asutud koostama lasteaedade töötajate vaktsineerimisnimekirju.

Sel nädalal on suletud Aste lasteaia sõimerühm, lisaks on nädala lõpuni, 26. veebruarini suletud Valjala lasteaia üks rühm, Kesklinna Eralasteaed Naerusuu ja Pihtla Kooli lasteaiaosa. Koolides on 28. veebruarini koolivaheaeg.