« Tagasi

Soojad ilmad soodustavad sinivetika vohamist ja veetaimestiku kasvu

Vallavalitsus hoiatab, et pikalt kestnud kuumad ilmad toovad endaga kaasa lisaks mõnusale rannailmale ka probleeme. Sinivetikate vohamine on tänavu nihkunud ajaliselt juuli esimesse poolde ning on vaid aja küsimus, millal soodsate tuulte korral sinivetikat ka Saaremaal rannas kohata võib.

Lisaks sinivetikatele on viimastel suvedel sagenenud allergilistest nahalöövetest teatamise juhtumid (2021. aasta suplushooajal on probleeme esinenud näiteks Kuressaare supelrannas ja Karujärves suplejatel). Isegi kui veealal ei esine visuaalsel vaatlusel sinivetikat, võib Terviseameti hinnangul tundlikuma nahaga inimestel ja/või pikemaajalisel madalas soojas vees viibimisel esineda allergilist nahareaktsiooni, mis võib olla seotud veetaimestiku intensiivsema kasvu või imiusside vastsete ehk tserkaaride esinemisega veekogus. Püsivalt soe ilm soodustab veetaimestiku kasvu, mis võib olla üheks allergilise reaktsiooni põhjuseks. Tserkaare levitavad veelinnud ning nendele on samuti soodne üle 20 kraadine veetemperatuur. Tserkaaride põhjustatud parmuhammustusi meenutav nahalööve on mööduv, kuid soovitav on vältida ujumist veelindude läheduses ja pärast vees käiku on tuleks end puhta veega üle pesta, tundliku nahaga inimestel suplemist pigem vältida.

Enamikule suplejatest ei tekita eelpoolkirjeldatud veetaimede kasvu vohamine ja imiusside vastsete esinemine tervisehäireid. Sel aastal teavitatud nahalööbe juhtumid esinesid just lastel, kuna reeglina viibivad lapsed soojas madalas kaldalähedases vees pikema aja vältel.

Ole suplushooajal tähelepanelik: pese end pärast veest välja tulekut esimesel võimalusel (pesemisvõimaluse puudumisel kuivata korralikult), eelistatult kasuta vette minekuks supelsilda, väldi pikaaegset madalas vees viibimist või supluskohas/selle lähedal veelindude söötmist, jälgi Terviseameti infot suplusvee kvaliteedi ja hoiatuste osas.