« Tagasi

Suure väina püsiühenduse avalik arutelu (20.10)

Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsus olid avalikul väljapanekul 12. juuli – 10. september 2021.

Rahandusministeeriumi eestvedamisel toimub püsiühenduse lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik arutel kolmapäeval, 20. oktoobril kell 16.00–19.00 Kuressaare Raekoja saalis (aadressil Tallinna tn 2, Kuressaare linn). Avalikel aruteludel tutvustatakse planeeringu lähteseisukohti ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsust ning väljapanekul esitatud arvamusi ja Rahandusministeeriumi seisukohti nende osas.

Lisainfo ja materjalid: www.püsiühendus.ee.