Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (1. märts)

Esmaspäeval, 1. märtsi lisandus Terviseameti andmetel Saaremaale 8 positiivset koroonatesti tulemust, kokku tehti 37 testi. Pühapäeval, 28. veebruaril oli Saaremaal uusi nakatunuid 40 (teste kokku 132), kellest 30 viibivad Saaremaal. Eestis oli 1. märtsil esmaseid positiivseid teste kokku 1028. Kuressaare Haiglas oli 1. märtsi hommiku seisuga ravil 22 COVID-19 positiivset patsienti, üks eakas patsient suri.

Koroonaviirus on levinud üle kogu Saaremaa ning valdavalt on nakatumised seotud kontaktidega pere- või sõpruskonnas ja töökohal, kuid paljudel juhtudel on nakkuse allikas teadmata. Seetõttu on oluline vähendada inimestevahelisi kontakte miinimumini.

Täna, 1. märtsil toimunud koosolekul otsustas kriisistaap (Saaremaal COVID-19 leviku tõkestamiseks ja sellega seonduvate sündmuste lahendamiseks moodustatud komisjon) pikendada Saaremaal sisetingimustes toimuvale huviharidusele, -tegevusele ja noorsootööle kehtestatud piiranguid vähemalt 28. märtsini.

See tähendab, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on vallavalitsuse hallatavates asutustes jätkuvalt peatatud sisetingimustes noorte ja täiskasvanute huviharidus, -tegevus ja noorsootöö. Piirang ei kehti meistriliiga ning Eesti koondise tasemel treeningute ja võistluste kohta, mis on reguleeritud Vabariigi Valitsuse korraldusega. Kui tegevus seda võimaldab, saab vahepeal huvihariduse andmist jätkata distantsõppe vormis ja kasutada huvitegevuste läbiviimiseks välitingimusi.

Lasteaedade ja koolide töö jätkub vastavalt üleriigilistele reeglitele. 5.–12. klasside õpilased on alates esmaspäevast, 1. märtsist kuni 28. märtsini distantsõppel. 1.–4. klasside õpilased ja hariduslike erivajadustega õpilased saavad jätkata õppetööd koolimajas, samuti on lubatud hariduslike tugiteenuste osutamine ja konsultatsioonid.

Vastavalt olukorrale teevad vallavalitsus ja Terviseamet koostöös otsuse laste kojujäämise kohta. Seoses nakatumisnäitaja tõusuga Aste piirkonnas on 5. märtsini suletud Aste Lasteaed ja kõik Aste Põhikooli õpilased suunatud distantsõppele. Töötajate haigestumise tõttu jäävad ennetava abinõuna 5. märtsini distantsõppele kõik Kihelkonna Kooli õpilased ja lasteaias on tagatud vaid hoiuvõimalus. Tingituna õpetaja eneseisolatsioonist on Saaremaa Ühisgümnaasiumis 5. märtsini distantsõppel üks 3. klass ja üks 4. klass. Lisaks on 5. märtsini suletud Kuressaare Pargi Lasteaia üks rühm ja Leisi Koolis ennetava abinõuna 1. klass distantsõppel. Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse Kallemäe õppehoones toimub õppetöö 1.–4. klasside ja toimetuleku õppekava õpilastel. Ülejäänud õpilased on sel nädalal distantsõppel.

Saaremaa kriisistaabi järgmine koosolek toimub neljapäeval, 4. märtsil.