Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (10. mai)

Esmaspäeval, 10. mail lisandus Terviseameti andmetel Saare maakonda 1 positiivne koroonatesti tulemus ja seda Saaremaa valda. Kokku tehti 29 testi. Pühapäeval, 9. mail maakonnas uusi nakatunuid ei olnud (teste kokku 30). Eestis oli 10. mail esmaseid positiivseid teste kokku 199. Viimase 7 päeva nakatumuskordaja 100 000 elaniku kohta on Eestis 172 ja Saare maakonnas 63.

Kuressaare Haiglas oli 10. mai hommiku seisuga ravil 1 COVID-19 positiivne patsient.

Saare maakonnas oli tänahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 12070 inimesele, kellest 7134 on saanud mõlemad doosid. Maakonnas on vähemalt üks kord vaktsineeritud 75,6% 80-aastastest ja vanematest inimestest. 70–79-aastaste hulgas on vaktsineerimisega hõlmatus 77,8% ja 60–69 aastaste seas 73,6%. Vaktsineerimisandmeid maakonna ja omavalitsuse ning vanusegruppide lõikes näeb Terviseameti kodulehel. Vaktsineerimisega seotud infot leiab veebilehelt vaktsineeri.ee.

Vabariigi Valitsus pikendas avalikele üritustele, meelelahutusele, toitlustusettevõtetes viibimisele, sportimisele ja treenimisele ning muudele tegevustele ja tegevusaladele kehtivaid piiranguid kuni 16. maini. Info Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklike piirangute kohta on leitav lehelt kriis.ee.

Saaremaa kriisistaap regulaarseid koosolekuid enam ei pea. Küll aga jälgitakse pidevalt olukorda ja koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele. Samuti arutavad koroonaviirusega seotud teemasid vallavalitsuse liikmed iganädalastel nõupidamistel. Ülevaated COVID-19 olukorrast Saaremaal on avaldatud valla veebilehel saaremaavald.ee/koroonaviirus.

COVID-19 olukorra ülevaade: 10. mai 2021