Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (10. märts)

Kolmapäeval, 10. märtsil lisandus Terviseameti andmetel Saare maakonda 59 positiivset koroonatesti tulemust, neist 55 Saaremaa valda ja 4 Muhu valda. Kokku tehti 321 testi. Teisipäeval, 9. märtsil oli maakonnas uusi nakatunuid 20 (teste kokku 148), kellest 13 viibivad Saaremaal ja 2 Muhus. Eestis oli 10. märtsil esmaseid positiivseid teste kokku 1484. Kuressaare Haiglas oli 10. märtsi hommiku seisuga ravil 29 COVID-19 positiivset patsienti.

Saare maakonnas oli tänahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 3845 inimesele, kellest 988 on saanud mõlemad doosid.

Neljapäevast, 11. märtsist hakkavad Vabariigi Valitsuse otsusel kehtima kõikjal Eestis senisest rangemad piirangud, mille eesmärk on viia kontaktid inimeste vahel miinimumini. Info riiklike piirangute kohta on leitav lehelt kriis.ee.  

Alates 11. märtsist ei tohi koolihoonetes viibida enam ka 1.–4. klassi õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujaid. Äärmisel vajadusel võivad kontaktõppes jätkata hariduslike erivajadustega õppijad, samuti on võimalik erandkorras korraldada kontakttegevusi 1.–4. klasside õpilastele. Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või ta sooritab praktilist õpet, eksameid või teste.

Vallavalitsuse hallatavad lasteaiad jäävad avatuks, välja arvatud viiruse levikust tingitud erijuhud.

10.–15. märtsil on suletud Kaali Kooli lasteaiaosa. Kuressaare Tuulte Roosi lasteaias on 9. märtsist suletud Rukkilille rühm ja 8. märtsist Nurmenuku rühm, Ristiku lasteaias on selle nädala lõpuni, 14. märtsini suletud Kiilikeste ja Mesimummide rühm. Kihelkonna lasteaed on neljapäevast, 11. märtsist nädala lõpuni suletud. 14. märtsini on suletud ka Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse Kuressaare õppehoone Suur-Põllu tänaval.

Neljapäevast, 11. märtsist on Kuressaare päevakeskus avatud üksnes sooja toidu väljastamiseks, et inimesed saaksid selle koju kaasa võtta.

11. märtsist on muutunud ka raamatukogude töökorraldus: siseruumis on lubatud vaid ette tellitud väljaannete laenutus ja tagastamine. See tähendab, et avariiulite kasutamine ei ole lubatud. Lugemissaale palutakse külastada ainult hädavajadusel. Saare Maakonna Keskraamatukogu on avatud tavapärastel aegadel, kuid raamatuid saab laenutada ja tagastada üksnes kontaktivabalt. Soovitud raamatud saab tellida raamatukappi või fuajeesse riiulile ning tagastada tagastuskasti. Täpsem info on leitav raamatukogu kodulehelt skr.lib.ee.

Saaremaa kriisistaabi (Saaremaal COVID-19 leviku tõkestamiseks ja sellega seonduvate sündmuste lahendamiseks moodustatud komisjon) järgmine koosolek toimub neljapäeval, 11. märtsil.

Ülevaated COVID-19 olukorrast Saaremaal on avaldatud valla veebilehel saaremaavald.ee/koroonaviirus.