Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (11. mai)

Teisipäeval, 11. mail Terviseameti andmetel Saare maakonda positiivseid koroonatesti tulemusi ei lisandunud. Kokku tehti 85 testi. Esmaspäeval, 10. mail lisandus maakonda 1 uus nakatunu (teste kokku 29). Eestis oli 11. mail esmaseid positiivseid teste kokku 359. Viimase 7 päeva nakatumuskordaja 100 000 elaniku kohta on Eestis 169 ja Saare maakonnas 57.

Kuressaare Haiglas 10. mai hommiku seisuga COVID-19 positiivseid patsiente ravil ei viibinud.

Saare maakonnas oli tänahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 12123 inimesele, kellest 7222 on saanud mõlemad doosid. Maakonnas on vähemalt üks kord vaktsineeritud 75,6% 80-aastastest ja vanematest inimestest. 70–79-aastaste hulgas on vaktsineerimisega hõlmatus 77,8% ja 60–69 aastaste seas 73,8%. Vaktsineerimisandmeid maakonna ja omavalitsuse ning vanusegruppide lõikes näeb Terviseameti kodulehel. Vaktsineerimisega seotud infot leiab veebilehelt vaktsineeri.ee.

Vabariigi Valitsus pikendas avalikele üritustele, meelelahutusele, toitlustusettevõtetes viibimisele, sportimisele ja treenimisele ning muudele tegevustele ja tegevusaladele kehtivaid piiranguid kuni 16. maini. Info Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklike piirangute kohta on leitav lehelt kriis.ee.

Saaremaa kriisistaap regulaarseid koosolekuid enam ei pea. Küll aga jälgitakse pidevalt olukorda ja koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele. Samuti arutavad koroonaviirusega seotud teemasid vallavalitsuse liikmed iganädalastel nõupidamistel. Ülevaated COVID-19 olukorrast Saaremaal on avaldatud valla veebilehel saaremaavald.ee/koroonaviirus.

COVID-19 olukorra ülevaade: 11. mai 2021