Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (12. aprill)

Esmaspäeval, 12. aprillil lisandus Terviseameti andmetel Saare maakonda 1 positiivne koroonatesti tulemus ja seda Muhu valda. Kokku tehti 53 testi. Pühapäeval, 11. aprillil oli maakonnas uusi nakatunuid 4 (teste kokku 46), kellest 3 viibivad Muhus. Eestis oli 12. aprillil esmaseid positiivseid teste kokku 269. Viimase 14 päeva nakatumuskordaja 100 000 elaniku kohta on Eestis 770 ja Saare maakonnas 345.

Kuressaare Haiglas oli 12. aprilli hommiku seisuga ravil 4 COVID-19 positiivset patsienti.

Saare maakonnas oli tänahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 9397 inimesele, kellest 3175 on saanud mõlemad doosid. Maakonnas on vähemalt üks kord vaktsineeritud 72% 80-aastastest ja vanematest inimestest. 70–79-aastaste hulgas on vaktsineerimisega hõlmatus 70,8% ja 60–69 aastaste seas 57%. Vaktsineerimisandmeid maakonna ja omavalitsuse ning vanusegruppide lõikes näeb Terviseameti kodulehel.

Kui märtsi esimesel nädalal tuli maakonda ühes päevas keskmiselt juurde 49 uut positiivset koroonatesti tulemust, siis eelmise nädala sama näitaja on langenud 7-ni. Viimase 14 päeva nakatumuskordaja 100 000 elaniku kohta on Saare maakonnas viimase kuu jooksul samuti märkimisväärselt vähenenud: 12. märtsil oli näitaja 2046 ja 12. aprillil 345.

Saaremaa kriisistaap regulaarseid koosolekuid enam ei pea. Küll aga jälgitakse pidevalt olukorda ja koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele. Samuti arutavad koroonaviirusega seotud teemasid vallavalitsuse liikmed iganädalastel nõupidamistel.

Vabariigi Valitsus kiitis 1. aprillil heaks korralduse, millega pikendas kehtivaid COVID-19 piiranguid vähemalt 25. aprillini (k.a). Info Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklike piirangute kohta on leitav lehelt kriis.ee. Vaktsineerimisega seotud info leiab veebilehelt vaktsineeri.ee. Ülevaated COVID-19 olukorrast Saaremaal on avaldatud valla veebilehel saaremaavald.ee/koroonaviirus.

COVID-19 olukorra ülevaade: 12. aprill 2021