Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (12. mai)

Kolmapäeval, 12. mail lisandus Terviseameti andmetel Saare maakonda 5 positiivset koroonatesti tulemust ja need kõik Saaremaa valda (sh 2 Kuressaare linna). Kokku tehti 85 testi. Teisipäeval, 11. mail maakonda uusi nakatunuid ei lisandunud (teste kokku 85). Eestis oli 12. mail esmaseid positiivseid teste kokku 371. Viimase 7 päeva nakatumuskordaja 100 000 elaniku kohta on Eestis 164 ja Saare maakonnas 60.

Kuressaare Haiglas oli 12. mai hommiku seisuga ravil 2 COVID-19 positiivset patsienti.

Saare maakonnas oli tänahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 12328 inimesele, kellest 7297 on saanud mõlemad doosid. Maakonnas on vähemalt üks kord vaktsineeritud 75,7% 80-aastastest ja vanematest inimestest. 70–79-aastaste hulgas on vaktsineerimisega hõlmatus 78%, 60–69 aastaste seas 74,4% ja 50–59 aastaste seas 50,9%. Vaktsineerimisandmeid maakonna ja omavalitsuse ning vanusegruppide lõikes näeb Terviseameti kodulehel. Vaktsineerimisega seotud infot leiab veebilehelt vaktsineeri.ee.

Esmaspäevast, 17. maist avatakse vaktsineerimine COVID-19 vastu kõigile vähemalt 16-aastastele inimestele. 13. maist saavad digiregistratuuris vaktsineerimiseks aega broneerida 40-aastased ja vanemad ning 17. maist kõik soovijad alates 16. eluaastast. Endale lähima koha, kus vaktsineerida saab, leiab kaardirakendusest, kuhu tervishoiuteenuse osutajad sisestavad jooksvalt infot. Sealt leiab ka telefoninumbrid, kuhu helistades on samuti võimalik vaktsineerimiseks aeg kinni panna.

Vabariigi Valitsus otsustas, et alates 17. maist lubatakse kooli kõik üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide õpilased, kes seni on pidanud viibima distantsõppel. 24. mail saavad uksed avada kultuuri- ja meelelahutusasutused ning samuti on siis võimalik hakata einestama kohvikute ja restoranide siseruumides, kuid tuleb järgida kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõuet. Info Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklike piirangute kohta on leitav lehelt kriis.ee.

Saaremaa kriisistaap regulaarseid koosolekuid enam ei pea. Küll aga jälgitakse pidevalt olukorda ja koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele. Samuti arutavad koroonaviirusega seotud teemasid vallavalitsuse liikmed iganädalastel nõupidamistel. Ülevaated COVID-19 olukorrast Saaremaal on avaldatud valla veebilehel saaremaavald.ee/koroonaviirus.

COVID-19 olukorra ülevaade: 12. mai 2021