Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (13. aprill)

Teisipäeval, 13. aprillil lisandus Terviseameti andmetel Saare maakonda 9 positiivset koroonatesti tulemust, neist 8 Saaremaa valda (sh 5 Kuressaare linna) ja 1 Ruhnu valda. Kokku tehti 124 testi. Esmaspäeval, 12. aprillil oli maakonnas 1 uus nakatunu (teste kokku 53), kes viibib Muhus. Eestis oli 13. aprillil esmaseid positiivseid teste kokku 638. Viimase 14 päeva nakatumuskordaja 100 000 elaniku kohta on Eestis 727 ja Saare maakonnas 287. Kuressaare Haiglas oli 13. aprilli hommiku seisuga ravil 4 COVID-19 positiivset patsienti.

Saare maakonnas oli tänahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 9431 inimesele, kellest 3189 on saanud mõlemad doosid. Maakonnas on vähemalt üks kord vaktsineeritud 72,2% 80-aastastest ja vanematest inimestest. 70–79-aastaste hulgas on vaktsineerimisega hõlmatus 71% ja 60–69 aastaste seas 57,3%. Vaktsineerimisandmeid maakonna ja omavalitsuse ning vanusegruppide lõikes näeb Terviseameti kodulehel.

Saaremaa kriisistaap regulaarseid koosolekuid enam ei pea. Küll aga jälgitakse pidevalt olukorda ja koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele. Samuti arutavad koroonaviirusega seotud teemasid vallavalitsuse liikmed iganädalastel nõupidamistel.

Vabariigi Valitsus kiitis 1. aprillil heaks korralduse, millega pikendas kehtivaid COVID-19 piiranguid vähemalt 25. aprillini (k.a). Info Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklike piirangute kohta on leitav lehelt kriis.ee. Vaktsineerimisega seotud info leiab veebilehelt vaktsineeri.ee. Ülevaated COVID-19 olukorrast Saaremaal on avaldatud valla veebilehel saaremaavald.ee/koroonaviirus.

COVID-19 olukorra ülevaade: 13. aprill 2021