Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (15. mai)

Laupäeval, 15. mail lisandus Terviseameti andmetel Saare maakonda 4 positiivset koroonatesti tulemust ja need kõik  Saaremaa valda (sh 1 Kuressaare linna). Kokku tehti 84 testi. Reedel, 14. mail lisandus maakonda 3 uut nakatunut (teste kokku 70), kellest 2 viibivad Saaremaal. Eestis oli 15. mail esmaseid positiivseid teste kokku 281. Viimase 7 päeva nakatumuskordaja 100 000 elaniku kohta on Eestis 146 ja Saare maakonnas 42.

Kuressaare Haiglas oli 15. mai hommiku seisuga ravil 2 COVID-19 positiivset patsienti.

Saare maakonnas oli tänahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 13206 inimesele, kellest 7472 on saanud mõlemad doosid. Maakonnas on vähemalt üks kord vaktsineeritud 75,9% 80-aastastest ja vanematest inimestest. 70–79-aastaste hulgas on vaktsineerimisega hõlmatus 78,3%, 60–69 aastaste seas 76,5% ja 50–59 aastaste seas 57,9%. Vaktsineerimisandmeid maakonna ja omavalitsuse ning vanusegruppide lõikes näeb Terviseameti kodulehel. Vaktsineerimisega seotud infot leiab veebilehelt vaktsineeri.ee.

Esmaspäevast, 17. maist avatakse vaktsineerimine COVID-19 vastu kõigile vähemalt 16-aastastele inimestele. Endale lähima koha, kus vaktsineerida saab, leiab kaardirakendusest, kuhu tervishoiuteenuse osutajad sisestavad jooksvalt infot. Sealt leiab ka telefoninumbrid, kuhu helistades on samuti võimalik vaktsineerimiseks aeg kinni panna.

Vabariigi Valitsus otsustas, et alates 17. maist lubatakse kooli kõik üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide õpilased, kes seni on pidanud viibima distantsõppel. 24. mail saavad uksed avada kultuuri- ja meelelahutusasutused ning samuti on siis võimalik hakata einestama kohvikute ja restoranide siseruumides, kuid tuleb järgida kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõuet. Info Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklike piirangute kohta on leitav lehelt kriis.ee.

Saaremaa kriisistaap regulaarseid koosolekuid enam ei pea. Küll aga jälgitakse pidevalt olukorda ja koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele. Samuti arutavad koroonaviirusega seotud teemasid vallavalitsuse liikmed iganädalastel nõupidamistel. Ülevaated COVID-19 olukorrast Saaremaal on avaldatud valla veebilehel saaremaavald.ee/koroonaviirus.

COVID-19 olukorra ülevaade: 15. mai 2021